Trwa ładowanie...

Ciąg dalszy sprawy rozdzielenia bliźniaczek. Matce oddano inna dziewczynkę

Będzie proces odwoławczy w sprawie cywilnej związanej z tym, że kilkadziesiąt lat temu w szpitalu w Łomży (Podlaskie) doszło do rozdzielenia sióstr bliźniaczek. Sąd pierwszej instancji oddalił wnioski o zadośćuczynienie na łączną kwotę 2 mln zł.
Share
Ciąg dalszy sprawy rozdzielenia bliźniaczek. Matce oddano inna dziewczynkę
Źródło: WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej
d4e1vhn

Taki wyrok zapadł w czerwcu przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. Został zaskarżony przez pełnomocnika osób domagających się zadośćuczynienia. Sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Dotyczy ona formalnie ochrony dóbr osobistych (prawa do życia w rodzinie i tożsamości) naruszonych - w ocenie składających powództwo - działaniem personelu szpitala Św. Ducha w Łomży (placówka obecnie już nie istnieje). Pozwanym jest Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę podlaskiego.

W grudniu 1950 roku w tym szpitalu przyszły na świat bliźniaczki, które dopiero po kilkudziesięciu latach dowiedziały się, że zostały rozdzielone wskutek zaniedbań personelu tej placówki. W wyniku zamiany dzieci, jedna z bliźniaczek nie trafiła do swojej biologicznej rodziny, a jej matce oddano inną dziewczynkę.

d4e1vhn

Gdy kilka lat temu, po badaniach DNA prawda wyszła na jaw, dwie zamienione osoby wystąpiły do sądu z powództwem po 500 tys. zł zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, ich rodzeństwo (cztery osoby) - po 250 tys. zł.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wszystkie powództwa jednak oddalił. Utajniony był zarówno cały proces, jak i szczegóły uzasadnienia wyroku.

W oficjalnej informacji dla mediów białostocki sąd okręgowy wyjaśniał wówczas, że brak było podstawy materialnej do przyznania zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Ocenił bowiem, że w czasie gdy zdarzenie miało miejsce, nie obowiązywał jeszcze kodeks cywilny (z 1964 roku z późniejszymi zmianami), a jedynie kodeks zobowiązań, w którym nie było odpowiednika dzisiejszego zapisu w kodeksie cywilnym, przewidującego zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Sąd zwracał też wówczas uwagę, że nawet gdyby nie było braku podstawy materialnej, to w kodeksie cywilnym jest zapis o tym, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

d4e1vhn

Wyrok ten został zaskarżony w całości przez pełnomocnika osób domagających się zadośćuczynienia.

Jak poinformował białostocki sąd okręgowy, w apelacji pełnomocnik domaga się uwzględnienia powództwa w całości, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Według informacji PAP, sprawa trafiła już do Sądu Apelacyjnego. Termin rozprawy odwoławczej nie został jeszcze wyznaczony.

d4e1vhn

Podziel się opinią

Share
d4e1vhn
d4e1vhn
Więcej tematów