Trwa ładowanie...
d392ec5

CBOS: Rekordowo niskie notowania Trybunału Konstytucyjnego

Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego dobrze ocenia jedynie 19 proc. Polaków, źle - aż 46 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS. To najniższe notowania sądu konstytucyjnego w historii.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
CBOS: Rekordowo niskie notowania Trybunału Konstytucyjnego
(PAP, Fot: Radek Pietruszka)
d392ec5

Według CBOS w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pozytywna ocena działania Trybunału Konstytucyjnego spadła o 5 pkt proc. Jego pracę dobrze ocenia 19 proc. badanych, a odsetek respondentów niezadowolonych z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego utrzymuje się na poziomie 46 proc. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku, niezadowolonych z pracy tej instytucji było 28 proc. badanych, i już wtedy CBOS alarmował, że jest to rekord w porównaniu do poprzednich badań.

Niemal niezmienna, a raczej niezmiennie zła, jest ocena działalności sądów i prokuratury. W porównaniu do badania sprzed miesiąca instytucje te zaliczyły niewielki spadek notowań. Dobre opinie o działalności sądów wyraża 29 proc. respondentów, a złe - blisko połowa - 46 proc. ankietowanych. Z kolei funkcjonowanie prokuratury pozytywnie oceniła jedna czwarta badanych, krytykuje je 43 proc. respondentów. Ogólnie, całość wymiaru sprawiedliwości źle ocenia ponad połowa - 51 proc.

d392ec5

Gorsze notowania wojska, NFZ i Kościoła

Najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej niesie też nie najlepsze wiadomości dla Wojska Polskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Kościoła rzymskokatolickiego. - W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyraźnie pogorszył się wizerunek wojska. Ubyło respondentów dobrze oceniających funkcjonowanie polskich sił zbrojnych – zwraca uwagę CBOS. Od września 2016 roku pozytywne notowania wojska spadły z 69 proc. do 60 procent, i aż dwukrotnie wzrosła grupa osób wystawiających armii oceny negatywne - z 6 proc. do 12 proc.

W ciągu ostatnich dwóch lat oceny funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji pozostają w miarę stabilne, jednak - zauważa CBOS - od poprzedniego pomiaru, we wrześniu ubiegłego roku, minimalnie się pogorszyły. Obecne notowania Kościoła należą do najsłabszych od blisko dwudziestu lat.

Pozytywnie o działalności Kościoła wypowiada się ponad połowa Polaków (52 proc., od września 2016 roku spadek o 3 punkty procentowe), a krytykuje ją ponad jedna trzecia (35 proc - wzrost o 4 punkty).

d392ec5

Bez istotnych zmian pozostają notowania policji. Siedmiu na dziesięciu pytanych przesz CBOS pozytywnie ocenia pracę policjantów, co szósty (16 proc.) ma o niej negatywną opinię.

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest częściej aprobowana (39 proc.) niż krytykowana (13 proc.). Z kolei działalność Służby Celnej cieszy się aprobatą jednej trzeciej (33 proc.) respondentów, a 3 proc. ocenia ją negatywnie.

Po raz pierwszy CBOS poddało ocenie respondentów działalność Biura Ochrony Rządu. Ponad dwie piąte - 43 proc. - wyraziło opinię negatywną. Pozytywnie oceniła prace BOR 22 proc. uczestników sondażu.

Stabilne pozostają rozpoznawalność i wizerunek związków zawodowych. Działalność NSZZ "Solidarność" dobrze ocenia ponad jedna czwarta (28 proc.), a źle ponad jedna trzecia (36 proc.) ankietowanych.

d392ec5

Funkcjonowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych negatywnie odbiera jedna czwarta (26 proc.), a pozytywnie jedna piątą (20 proc.) badanych. Negatywne opinie przeważają także w ocenie Forum Związków Zawodowych - 20 proc. wobec 11 proc.

Zróżnicowane pozostają opinie o funkcjonowaniu ZUS. Podobnie jak sześć miesięcy wcześniej, dobrze ocenia je niespełna 37 proc., a źle 43 proc. ankietowanych.

Pogorszyły się natomiast notowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zbliżając się do stanu sprzed poprawy zarejestrowanej pół roku temu - wskazuje CBOS. Funkcjonowanie NFZ negatywnie oceniają w najnowszym sondażu dwie trzecie - 67 proc., a pozytywnie - 25 proc.

Znaczna część respondentów - po 42 proc. - nie ma wyrobionego zdania na temat funkcjonowania takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli. Wśród pozostałych cieszą się one na ogół zaufaniem.

Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie ocenia ponad dwie piąte (43 proc.), a negatywnie blisko jedna siódma (15 proc.) respondentów. Opinie o RPO są minimalnie gorsze niż sześć miesięcy temu, jednak przychylne przeważają nad negatywnymi - 42 proc. wobec 16 proc.

d392ec5

Podziel się opinią

Share

d392ec5

d392ec5
Więcej tematów