Trwa ładowanie...
list otwarty
16-04-2024 09:00

Apel do premiera Donalda Tuska o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, których obecny kształt jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska

Przepisy regulujące wprowadzenie systemu kaucyjnego po napojach w Polsce zostały opracowane i przyjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy z pominięciem wielu kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo ówczesny rząd wprowadził zapisy, które spowodowały, że system kaucyjny jest całkowicie bezbronny wobec wszelkiego rodzaju malwersacji finansowych przy rozliczaniu kaucji i zebranych odpadów opakowaniowych i opakowań. Przepisy naruszają zasadę równości podmiotów gospodarczych i tworzą bariery w dostępie do rynku, co jest sprzeczne z: Konstytucją RP, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom
 Polska Federacja Producentów Żywności Polska Federacja Producentów ŻywnościŹródło: materiały partnera
d1riq4a
d1riq4a

Apelujemy do pana premiera Donalda Tuska, w imieniu podpisanych pod apelem organizacji reprezentujących rolnictwo, branżę napojową i handel detaliczny, o wsparcie przedsiębiorców w ich działaniach na rzecz pilnego wprowadzenia kompleksowych zmian do przepisów, łącznie z przesunięciem daty obowiązku zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym na 1 stycznia 2026 r. Zmiany te zapobiegną chaosowi finansowemu i organizacyjnemu, obciążeniu polskich konsumentów kuriozalnym podatkiem VAT od kaucji w wysokości około 3 miliardów złotych oraz wielomiliardowym stratom całej branży napojowej i sektora handlu detalicznego.

Oczekujemy od pana premiera, że ze względu na znaczący wpływ systemu kaucyjnego na całą gospodarkę nada najwyższy priorytet pracom rządu nad wdrożeniem niezbędnych zmian w oparciu o merytoryczny dialog z przedsiębiorcami, którzy są objęci obowiązkami i karami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzającego system kaucyjny.

W przypadku braku postulowanych zmian wskazujemy, że wszystkie negatywne skutki ustawy obciążą już od 1 stycznia 2025 r. obecny rząd, mimo że nie jest on jej autorem. Między innymi będą to:

- 3 miliardy złotych dodatkowego podatku VAT od kaucji, który zapłacą polscy obywatele;

d1riq4a

- brak gwarancji zwrotu kaucji pobieranej w sklepach przy kupnie napojów;

- wzrost cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa, spowodowany malwersacjami finansowymi przy rozliczaniu kaucji i zebranych opakowań;

- nawet 20-procentowy spadek obrotów polskiego tradycyjnego handlu, co będzie spowodowane zbyt krótkim terminem na uruchomienie systemu;

- miliardowe oszustwa przy rozliczaniu zebranych opakowań i pobranej kaucji, powodujące bankructwo operatorów systemu i sklepów detalicznych oraz straty Skarbu Państwa;

d1riq4a

- rozmontowanie dobrze działających systemów zwrotu szklanych butelek wielokrotnego użytku i zniechęcenie kolejnych przedsiębiorców do korzystania z tego najbardziej przyjaznego środowiskowo rodzaju opakowania;

- ryzyko znaczących utrudnień w funkcjonowaniu sklepów detalicznych poprzez brak dopasowania przepisów sanitarnych do wymogów zbiórki i transportu zbieranych odpadów opakowaniowych, szczególnie po napojach mlecznych;

- brak możliwości realizacji obowiązków w zakresie recyklingu przez samorządy w roku 2025 spowodowany brakiem możliwości zaliczenia do realizacji poziomu zbiórki w gminach około 12 miliardów opakowań objętych systemem;

d1riq4a

- dalsze zaśmiecanie środowiska odpadami opakowaniami, których zwrot będzie znacząco utrudniony ze względu na wadliwie funkcjonujący system kaucyjny.

Apelujemy o pilne wprowadzenie obiecanych przez posłów i senatorów obecnej koalicji rządzącej poprawek do przepisów w oparciu o propozycje przedsiębiorców objętych ustawą, na których spoczywa całkowita odpowiedzialność finansowa i organizacyjna za uruchomienie i działanie systemu kaucyjnego. Oczekujemy konstruktywnego dialogu rządu z przedsiębiorcami i podjęcie radykalnych działań przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na zmianę przepisów ustawy, która jest jednym z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych finansowo aktów prawnych dla Polek i Polaków oraz polskiej gospodarki.

Oczekujemy uwzględnienia uwag, które poparte są wieloletnią praktyką rynkową i doświadczeniami z budowania systemów kaucyjnych w innych krajach. Czas skończyć z prowizorkami i papierowymi rozwiązaniami, które nie tylko nie pomagają przedsiębiorcom w realizowaniu prośrodowiskowych rozwiązań, ale wręcz uniemożliwiają zbudowanie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie powszechnego, ogólnopolskiego, przyjaznego dla konsumentów systemu kaucyjnego.

d1riq4a

Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Związek Polskich Przetwórców Mleka

Polska Izba Mleka

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Polska Izba Handlu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

d1riq4a

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Związek Sadowników RP

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Źródło informacji: Polska Federacja Producentów Żywności

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom
d1riq4a

WP Wiadomości na:

d1riq4a
Więcej tematów