Trwa ładowanie...
Centrum Edukacji Obywatelskiej
wybory parlamentarne

Wybory 2019 coraz bliżej. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się Sejm i co należy do obowiązków posłów

Wybory parlamentarne odbędą się już w niedzielę 13 października. Nim zagłosujesz, zobacz czym dokładnie zajmuje się Sejm, oraz jakie są obowiązki posłów. W artykule zamieściliśmy najważniejsze.
Share
Wybory 2019 coraz bliżej. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się Sejm i co należy do obowiązków posłów
Wybory 2019 coraz bliżej. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się Sejm i co należy do obowiązków posłówŹródło: East News, Fot: Stanisław Kowalczuk
d8kjmhq

Wybory 2019 - rola Sejmu

Najwyższym organem uchwałodawczym w Polsce jest Sejm. W jego skład wchodzi 460 posłów wybieranych co 4 lata w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich oraz proporcjonalnych. Kadencję rozpoczyna pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i trwa ona do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie kolejnej kadencji. Istnieje także możliwość skrócenia kadencji sejmu. Może to nastąpić za sprawą decyzji Prezydenta RP w dwóch przypadkach: jeśli procedura powołania Rady Ministrów oraz dwie procedury rezerwowe nie zakończą się pozytywnie lub gdy w ciągu 4 miesięcy od złożenia projektu ustawy budżetowej Sejmowi przez Radę Ministrów nie zostanie ona podpisana.

Posiedzenia sejmu są jawne, transmitowane lub relacjonowane w popularnych środkach komunikacyjnych np. Youtube, Twitter. Obradom przewodniczy marszałek. Kancelaria Sejmu wspiera sejm i jego organy w zakresie technicznym, prawnym, finansowym oraz organizacyjnym. Sejm spełnia 3 funkcje: ustrojodawczą (ustawodawczą), kreacyjną oraz kontrolną. Głównym zadaniem Sejmu jest uchwalanie ustaw i uchwał, czyli określanie podstawowych obszarów i kierunków działalności państwa. Za sprawą funkcji kreacyjnej, sejm powołuje i odwołuje organy konstytucyjne oraz osoby wchodzące w skład tych organów. Sejm sprawuje także kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej. Może uchwalić konstruktywne wotum nieufności wobec rządu lub udzielić wotum nieufności wobec ministra.

Prawo do kandydowania w wyborach do Sejmu można uzyskać mając pełną zdolność do czynności prawnych, kończąc 21 rok życia. W dniu ogłoszenia wyników wyborów poseł nabywa immunitet formalny i przywilej nietykalności. Aby jednak objąć mandat wymagane jest złożenie ślubowania poselskiego. Brak jego złożenia traktowane jest jako zrzeczenie się mandatu.

Sejm - prawa i obowiązki posłów

Najważniejszymi aktami w Polsce regulującymi prawa i obowiązki posłów jest: Konstytucja RP, ustawa z 9.05.1996 r. o wykonaniu mandatu posła i senatora oraz regulamin Sejmu RP. Do najważniejszych praw przysługujących posłom możemy zaliczyć: możliwość wyrażania swojego stanowiska oraz zgłaszanie wniosków, uczestnictwo w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał, uczestniczenie w dyskusjach nad rozpatrywanymi sprawami.

Obowiązkiem każdego posła jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu, informowanie wyborców o swojej działalności i pracy, złożenie oświadczenia majątkowego, a także utworzenie biura poselskiego. Wygaśnięcie mandatu posła automatycznie następuje wraz z zakończeniem kadencji Sejmu. W szczególnych przypadkach może on również zostać wygaszony w przypadku: śmierci posła, pozbawieniem mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, zrzeczenia się mandatu, wyborem w trakcie trwania kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie te przypadki reguluje art. 247 Kodeksu wyborczego

d8kjmhq

Podziel się opinią

Share
d8kjmhq
d8kjmhq
Więcej tematów