WP

Tablica upamiętniająca kapelanów Solidarności

W warszawskim kościele św. Katarzyny została poświęcona tablica, upamiętniająca kapelanów Solidarności. Są na niej nazwiska 35 kapłanów, którzy pełnili w latach 1980-1989 posługę duszpasterską dla Solidarności.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Tablica upamiętnia księży i biskupów, którzy mieli formalne nominacje na kapelanów czy duszpasterzy Związku. Są wśród nich dwaj księża-męczennicy: Jerzy Popiełuszko i Stanisław Suchowolec. Są także biskupi-seniorzy: abp Ignacy Tokarczuk, Edward Frankowski i Edward Materski oraz księża: Witold Andrzejewski, Hubert Czuma, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Henryk Jankowski, Józef Maj, Stanisław Małkowski i Jan Sikorski.

Tablica upamiętnia także działalność "wielu innych duszpasterzy, znanych lokalnym środowiskom, którzy swój trud, udrękę, modlitwę, niektórzy cierpienie lub ofiarę życia złożyli dla miłości Boga, Kościoła, człowieka i dla Niepodległości Polski."

Tablicę odsłonił podczas Mszy świętej przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek. W uroczystości wzięło udział pięciu kapelanów Solidarności, których nazwiska zostały wyryte na tablicy - księża: Władysław Drewniak, Stanisław Kalinowski, Józef Maj, Stanisław Małkowski i Jan Sikorski.

WP

Ksiądz Drewniak zwrócił uwagę, że uroczystość odsłonięcia tablicy podkreśla wartość kapłana, który w trudnych czasach lat 80-tych pełnił bardzo ważną rolę w przewodzeniu narodowi z niewoli do wolności.

Ksiądz Jan Sikorski - w stanie wojennym kapelan internowanych opozycjonistów - mówił w kazaniu, że pomoc działaczom Solidarności była swoistym nakazem moralnym. Podkreślił, że uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętnia pasterzy, którzy byli przy narodzinach tej mądrości, której na imię "Solidarność", byli przy jej kształtowaniu i chcieliby być przy budowaniu przyszłości naszego kraju.

Polub WP Wiadomości
WP
WP