Trwa ładowanie...

Sondaż TNS Polska: większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Większość Polaków (69 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Niemal co piąty badany (19 proc.) pozytywnie postrzega kierunek biegu spraw w Polsce, a 12 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z lipcowego sondażu TNS Polska.

Share
Sondaż TNS Polska: większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju
Źródło: WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka
dh5qr3y

W porównaniu do wyników z czerwca zwiększył się udział ocen negatywnych na temat kierunku biegu spraw w Polsce (o 10 punktów procentowych). Poziom ocen pozytywnych natomiast zmniejszył się o sześć punktów.

Ponad połowa respondentów (58 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Zdaniem 36 proc. ankietowanych jest to lekki kryzys, a według 22 proc. - kryzys głęboki.

dh5qr3y

Przeciwnego zdania jest 34 proc. Polaków, którzy uważają, że polska gospodarka rozwija się. Według 32 proc. jest to jednak powolny rozwój, a dla 2 proc. badanych gospodarka polska znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju; 8 proc. ankietowanych nie umiało zająć stanowiska w tej kwestii.

W stosunku do wyników czerwcowych - jak podaje TNS Polska - negatywne oceny dotyczące polskiej gospodarki wzrosły o trzy punkty procentowe, natomiast spadł poziom odpowiedzi pozytywnych o cztery punkty procentowe.

Ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunku życia będą mniej więcej takie same jak obecnie. Pięć proc. nie ma jednoznacznego zdania, a pozostali uważają, że nastąpi zmiana; 20 proc. badanych jest zdania, że warunki życia zmienią się na lepsze, a 32 proc., że ulegną pogorszeniu.

W stosunku do sytuacji w poprzednim miesiącu nieznacznie spadł odsetek pozytywnych prognoz (o trzy punkty procentowe) oraz o osiem punktów procentowych zwiększył się udział prognoz negatywnych.

dh5qr3y

Zdecydowana większość respondentów (70 proc.) uważa, że znalezienie pracy jest bardzo trudne, bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (52 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, niemal co piąty badany (18 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tym temacie stanowią ponad jedną czwartą społeczeństwa (26 proc.). Mimo to, jedynie 2 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 24 proc. respondentów jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Lipcowe wyniki dotyczące znalezienia pracy kształtują się podobnie jak przed miesiącem. O jeden punkt procentowy wzrosły oceny pozytywne, o tyle samo zmniejszył się poziom ocen negatywnych.

Sondaż TNS Polska został przeprowadzony w dniach 11-16 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców w wieku 15 i więcej lat.

dh5qr3y

Podziel się opinią

Share
dh5qr3y
dh5qr3y
Więcej tematów