Trwa ładowanie...
d13fymz

SN: Polmos Żyrardów ma prawo do znaków wódki Belvedere

Żyrardowski Polmos, producent wódki Belvedere, powinien być jedynym podmiotem uprawnionym do wytwarzania i sprzedaży wódki o nazwie Belvedere - postanowił w czwartek Sąd Najwyższy. Wyrok jest prawomocny.

Share
d13fymz

SN oddalił kasację spółki Euro Agro Warszawa i Belvedere S.A. z siedzibą we Francji od wyroku Sądu Apelacyjnego z Łodzi, stwierdzającego nieważność umów przenoszących prawa do znaków towarowych wódki Belvedere z Polmosu Żyrardów na Euro Agro.

Zdaniem SN umowy o przeniesieniu praw do znaków przez Polmos na rzecz warszawskiej spółki z czerwca i lipca 1996 r. zostały zawarte z naruszeniem prawa, m.in. obowiązku łącznego przenoszenia znaku towarowego z częścią przedsiębiorstwa państwowego.

Spór dotyczył dwóch znaków: butelki z wizerunkiem Belwederu oraz słów "Belvedere Vodka".

W sporze chodzi o wielkie pieniądze - zyski z eksportu renomowanej wódki Belvedere. Według ekspertów, prawa do znaku towarowego wódki Belvedere szacowane są na kilka milionów dolarów.

d13fymz

Straty Polmosu Żyrardów spowodowane przeniesieniem prawa do tego znaku na Euro Agro oceniane są na 8 mln zł, a przynajmniej zwrotu takiej sumy domaga się Polmos Żyrardów od byłego dyrektora zakładu Bogdana Zalewskiego, za uszczuplenie majątku firmy poprzez bezprawną cesję praw do znaku Belvedere.

W 1996 r. ówczesna dyrekcja żyrardowskiego Polmosu dokonała nieodpłatnej cesji praw związanych z wódką Belvedere na rzecz warszawskiej spółki Euro Agro, która przekazała te prawa swej francuskiej spółce-matce Belvedere S.A.

W wyniku tej cesji na rynku francuskim ukazała się podrabiana wódka Belvedere, która od kilku lat jest największym polskich hitem eksportowym, szczególnie na rynku amerykańskim.

Polmos Warszawa, eksporter wódki, zakwestionował tę transakcję i wystąpił do sądu o jej unieważnienie. W styczniu 1999 r. Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że cesja praw do znaku była nieważna. Oznaczało to, że nazwy wódki Belvedere i charakterystycznej butelki może używać wyłącznie Polmos Żyrardów.

d13fymz

Euro Agro i francuska spółka Belvedere S.A. wniosły apelację. W maju 2000 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji był prawidłowy, a umowa cesji z 1996 r. - nieważna. Sąd wskazał, że spółka Euro Agro uzyskała prawa do znaku towarowego wódki Belvedere bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Następnie sprawa trafiła do SN, który w czwartek potwierdził wcześniejsze sądowe decyzje. To nie jest koniec wojny. Dzisiejszy wyrok SN otworzył tylko puszkę Pandory - powiedział Jerzy Jurczyński, rzecznik Belvedere S.A., komentując decyzję SN.

Decyzja sądu przywraca stan prawny znaku towarowego Belvedere do sytuacji sprzed 3 lat. Polmos Żyrardów posiada prawa do nazwy produktu i wzoru butelki, lecz właścicielem znaku towarowego słowno-przestrzennego Belvedere jest francuska spółka Belvedere S.A. - wyjaśnił.

Belvedere zamierza złożyć pozew przeciwko MSP o odszkodowanie i podejmie kroki prawne w celu unieważnienia rejestracji znaku towarowego Belvedere, który uzyskał w 1996 r. Polmos Żyrardów - dodał Jurczyński.

Jego zdaniem, czwartkowa decyzja SN nie rozwiązuje konfliktów wokół znaku towarowego Belvedere. Naraża Polmos Żyrardów na roszczenia ze strony spółek koncernu Belvedere S.A. Francuska firma skierowała do MSP propozycję ostatecznego zakończenia sporu na drodze porozumienia gwarantującego ochronę interesów wszystkich stron. (jd)

d13fymz

Podziel się opinią

Share
d13fymz
d13fymz
Więcej tematów