Trwa ładowanie...
d1zq9ox
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

SN: miasto musi ujawnić nazwiska osób, z którymi zawiera umowy

Nazwiska i imiona osób, z którymi miasto zawiera umowy o dzieło lub zlecenia, nie są chronione ze względu na prywatność, co oznacza, że gmina musi je ujawnić na żądanie każdego, kto tego zażąda - uznał Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
SN: miasto musi ujawnić nazwiska osób, z którymi zawiera umowy
(WP.PL, Fot: Marcin Gadomski)
d1zq9ox

Wyrok dotyczy sprawy zainicjowanej w 2009 r. przez warszawskiego radnego Jarosława Krajewskiego (PiS). Domagał się on od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczących trzech umów zlecenia i umowy o dzieło dotyczących zadań gminy. W imieniu miasta zawarł je dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Na ich podstawie z kasy miasta wypłacono ponad 24 tys. zł. Chodziło m.in. o opracowanie analizy socjologicznej pikniku naukowego i organizowanie konferencji z mediami w Biurze Edukacji.

Radny chciał wiedzieć, kiedy i z kim zawarto te umowy - ze wskazaniem imion i nazwisk. Otrzymał ostatecznie kopie umów, ale z zamazanymi danymi kontrahentów. Prezydent miasta wydała decyzję "o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych osobowych osób fizycznych będących stronami umów". Powołała się na przepis, z którego wynika, że prawo do informacji publicznej "podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej".

Radny odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale Kolegium było tego samego zdania co prezydent miasta.

d1zq9ox

Radny wystąpił więc do sądu z żądaniem nakazania udostępnienia tych danych. Jednak sąd I instancji zgodził z decyzjami prezydent i Kolegium.

Radny wygrał przed sądem II instancji. Sąd ten nakazał miastu udostępnienie, jako informacji publicznej, żądanych imion i nazwisk.

Rozstrzygnięcie to zaakceptował Sąd Najwyższy (sygn. I CSK 190/12). Uzasadniając wyrok sędzia Krzysztof Pietrzykowski powiedział m.in., że prywatność nie obejmuje imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostkami samorządu terytorialnego. W przeciwnym razie "cała konstrukcja dostępu do informacji publicznej nie miałaby sensu".

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwość ratusza, czy ważniejsza jest jawność umów, czy ochrona danych osobowych.

d1zq9ox

Milczarczyk zaznaczył, że od marca podmioty zawierające umowy cywilno-prawne z ratuszem podpisują klauzulę o ujawnianiu danych osobowych. Dodał, że od listopada zawierane umowy będą ewidencjonowane w BIP-ie. Jawna będzie informacja o przedmiocie umowy, kwotach i zawierających ją podmiotach. Dodał, że rejestr na razie jest pusty, gdyż od początku miesiąca żadna umowa nie została zawarta; rejestr ma być także uzupełniany o umowy zawarte przed 1 listopada.

Milczarczyk poinformował, że koszty związane z postępowaniem sądowym, jakie poniosło miasto, to ok. 55 tys. zł.

d1zq9ox

Podziel się opinią

Share

d1zq9ox

d1zq9ox
Więcej tematów