Trwa ładowanie...
d13exir

Sejm przeciwko rozszerzeniu ustawy o repatriacji

Share
d13exir

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w czwartek przeciwko proponowanemu przez Senat rozszerzeniu ustawy o repatriacji na Polaków zamieszkałych we wszystkich państwach "byłego bloku socjalistycznego".

Zgodnie z senacką poprawką ustawa o repatriacji miałaby obejmować Polaków zamieszkałych we wszystkich państwach "byłego bloku socjalistycznego", czyli według Senatu, w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR, w b. Czechosłowacji oraz b. Rumuńskiej Republice Ludowej. W wersji uchwalonej przez Sejm ustawa obejmowałaby głównie Polaków z azjatyckiej części dawnego ZSRR.

d13exir

Posłowie poparli propozycję Senatu powołania Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji.

Wszystkie kluby przyjęły też stanowisko komisji rekomendujące Sejmowi odrzucenie poprawki do ustawy o obywatelstwie polskim, w której Senat uznał, że obywatel polski może być jednocześnie obywatelem innego państwa. Komisje opowiedziały się za zapisem z sejmowej wersji ustawy mówiącym, że obywatel polski nie może być równocześnie uznawany przez władze RP za obywatela innego państwa.

Posłowie opowiedzieli się za senacką poprawką, zgodnie z którą wykreślony ma być artykuł ustawy wprowadzający karę grzywny dla osoby, która będąc równocześnie obywatelem Polski i innego państwa legitymowałaby się wobec władz polskich obcym paszportem.

Przedstawiciele wszystkich klubów poparli też wprowadzenie proponowanego przez Senat zapisu, iż nikt nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, ze sam się go zrzeknie. (krosz)

d13exir

Podziel się opinią

Share
d13exir
d13exir
Więcej tematów