Trwa ładowanie...

Raport NIK: Urząd Morski zmarnował prawie 40 milionów złotych

NIK opublikował raport po kontroli Urzędu Morskiego. Kontrolerzy wskazali dziesięć rażących błędów proceduralnych, które kosztowały podatników prawie 40 milionów złotych.

Share
Raport NIK: Urząd Morski zmarnował prawie 40 milionów złotych
Źródło: nik.gov.pl
d3p3y4j

W środę został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący działalności Urzędu Morskiego. Skontrolowano 13 inwestycji o łącznej wartości 1,224 miliona złotych, które wybudowano w ramach projektu ochrony polskiej linii brzegowej, a także bieżącą działalność urzędu.

Raport wylicza ponad dziesięć uchybień Urzędu Morskiego. Finansowe skutki nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli NIK wyniosły 39,2 mln złotych. Dla porównania jest to mniej więcej połowa budżetu Polskiej Akademii Nauk.

d3p3y4j

W ramach kontroli wykryto szereg nieprawidłowości, które polegały między innymi na realizowaniu inwestycji niezgodnie z umową zawartą z wykonawcą oraz warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, wykorzystaniu środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem i z naruszeniem obowiązujących przepisów, nierzetelnym ustalaniu wartości środków trwałych (co było konsekwencją ewidencjonowania wydatków w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej) oraz na nierzetelnej weryfikacji ofert wykonawców w zakresie oceny, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zainteresowanie kontrolerów wzbudził również tryb wybory wykonawców. Oferty składane przez potencjalnych wykonawców były weryfikowane nierzetelnie. W 8 z 11 kontrolowanych postępowań przeprowadzonych w urzędach morskich w Gdyni i Szczecinie, w których ceny ofertowe były o ponad 20 proc. niższe od wartości szacunkowej zamówienia, zamawiający zawarli umowy z wykonawcami na łączną kwotę 33,4 mln zł bez sprawdzenia, czy złożone przez nich oferty nie zawierają zaniżonej ceny wobec realnej wartości usługi. Zaniżanie cen poniżej kosztów jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Do najbardziej kuriozalnego przypadku dysponowania pieniędzmi podatników należy przyznawaniu dodatków zadaniowych pracownikom służby cywilnej za wykonywanie zadań należących do ich zakresów obowiązków. Innymi słowy urzędnicy otrzymali dwa razy wynagrodzenie za jedną pracę!

W samym wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Urzędu Morskiego w Gdyni, NIK ocenił jego działalność, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie. Kontrolerzy stosują trzystopniową skalę – pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień oraz negatywna.

d3p3y4j

Podziel się opinią

Share
d3p3y4j
d3p3y4j
Więcej tematów