Trwa ładowanie...
d4gt5c0

Radar wykrył relikty kaplicy Dąbrówki

Pozostałości po przedromańskiej budowli pod kościołem na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, wykazały badania specjalistycznym radarem. Naukowcy dopuszczają hipotezę, że są to relikty kaplicy ufundowanej przez żonę Mieszka I - Dąbrówkę.
Share
d4gt5c0

W kwietniu na zlecenie Instytutu Prehistorii UAM wykonano badania terenu leżącego pod podłogą kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Poznaniu.

Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że kościół ten może być spadkobiercą pierwszej kaplicy chrześcijańskiej zbudowanej w ramach palatium Mieszka I - powiedziała prof. Hanna Kocka Krenz z Instytutu Prehistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na otrzymanych rycinach zarysowują się pozostałości po romańskim okresie świątyni, a także relikty, które mogą kryć wcześniejsze fazy budowli świątyni.

d4gt5c0

Oczywiście, czy to jest kaplica przedromańska czy nie, będziemy mogli stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu wykopalisk, ale teza, że jest to dawna kaplica Dąbrówki jest bardzo prawdopodobna. Musimy tylko zbadać w jaki sposób te relikty były połączone z palatium - dodała prof. Kocka Krenz

Wykopaliska pod kościołem NMP w Poznaniu rozpoczną się po uzyskaniu ekspertyz dotyczących statyki budynku i zgody Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Kaplica Dąbrówki miała być częścią palatium Mieszka I, w którym książę mieszkał wraz z Dąbrówką w momencie chrztu Polski.

Pierwsze badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte w 1938 r. W wykopie na głębokości ponad 5 m odsłonięto konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego. Pałac wczesnopiastowski (palatium) odkryto dopiero w 1999 roku podczas wykopalisk prowadzonych przez prof. Kocką Krenz

Palatium było jednym z kilku siedzib stołecznych pierwszych Piastów, a gród w Poznaniu był dziełem Mieszka I. O wynikach badań georadarem poinformowała "Gazeta Wyborcza".

d4gt5c0

Podziel się opinią

Share
d4gt5c0
d4gt5c0
Więcej tematów