Trwa ładowanie...
d7djp1h

Prawosławni uczniowie będą mieć wolne w czasie świat

Minister edukacji Katarzyna Hall, podpisała stosowne rozporządzenie o organizacji roku szkolnego - poinformowała Bożena Skomorowska z biura prasowego resortu. Dzięki rozporządzeniu uczniowie prawosławni będą mogli mieć wolne w czasie ich świąt.

Share
d7djp1h

To oczekiwany dokument m.in. w środowiskach mniejszości białoruskiej w Podlaskiem. Oznacza bowiem, że szkoły, gdzie uczą się dzieci wyznania prawosławnego, nie będą musiały odpracowywać dni, w które wypadają obchodzone przez nich święta religijne. Będą o tym decydowały szkoły.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - poinformowała Skomorowska. Zaznaczyła, że w tym roku szkolnym dyrektorzy szkół mają od teraz 30 dni na zgłoszenie planu dodatkowych dni wolnych. Od przyszłego roku szkolnego taki plan będą musieli przedstawiać do końca września.

Podpisane rozporządzenie jest nowelizacją przepisów o organizacji roku szkolnego. Wprowadzane rozwiązanie w sprawie dni wolnych w święta religijne "jest odpowiedzią na postulaty składane między innymi przez środowiska obchodzące święta religijne według kalendarza juliańskiego" - czytamy w uzasadnieniu podpisanego rozporządzenia.

d7djp1h

Szkoły będą mogły same ustalać dni wolne

Nowe przepisy dają także dyrektorom szkoły "możliwość indywidualnego określania swoich potrzeb w zakresie liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych". "W sposób bezpośredni będzie to miało wpływ na przebieg egzaminów pod kątem zapewnienia komfortu zdającym i egzaminującym. Jednocześnie zapewni nauczycielom możliwość planowania skutecznej organizacji procesu nauczania, bez konieczności stosowania doraźnych rozwiązań dotyczących organizacji pracy szkoły podczas trwania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych" - napisano w uzasadnieniu.

Społeczność prawosławna, której duże skupiska są w województwie podlaskim, od lat m.in. poprzez organizacje społeczne i przedstawicieli w samorządach oraz parlamentarzystów starała się doprowadzić do tego, by w czasie świąt religijnych uczniowie mieli wolne bez konieczności odpracowywania.

Chodzi zwłaszcza o Boże Narodzenie, według kalendarza juliańskiego obchodzone 7-8 stycznia, czyli trzynaście dni po katolikach. Również Wielkanoc nie zawsze wypada w obrządku wschodnim w tym samym terminie co u katolików i drugi dzień tych świąt bywa dniem nauki w szkole dla uczniów prawosławnych.

Próby uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego miały miejsce w 2008 roku, ale nie powiodły się, choć były rozpatrywane przez wspólny zespół przedstawicieli rządu i soboru biskupów prawosławnych.

d7djp1h

Wcześniej resort edukacji podjął decyzję, że nie będzie w Podlaskiem łączenia dni wolnych na prawosławne Boże Narodzenie z feriami zimowymi w szkołach województwa, co było kolejną propozycją znalezienia kompromisu.

Kilka lat temu podlaskie kuratorium stosowało rozwiązanie, które części szkół pozwalało na wolne dni bez odpracowywania; zadowalało ono i dyrektorów, i uczniów. Za kryterium przyjmowało liczbę dzieci wyznania prawosławnego w danej szkole. Jeżeli było ich więcej niż 30%, cała placówka miała wolne bez konieczności odpracowywania.

Następny kurator oświaty w Białymstoku uznał jednak, że taka interpretacja przepisów była bezprawna. Od tego czasu dni wolne dla całej szkoły w święta prawosławne musiały być odpracowywane.

"Czekaliśmy na to rozporządzenie"

Dyrektor zespołu szkół z białoruskim językiem nauczania w Hajnówce Eugeniusz Saczko powiedział, że szkoła ma już plan rozdysponowania dni wolnych, ale czekała na oficjalne wejście w życie rozporządzenia. Powiedział, że przede wszystkim będą to dni prawosławnego Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na egzamin maturalny i gimnazjalny.

d7djp1h

Nie ma w Podlaskiem statystyk dotyczących uczniów prawosławnych. W południowo-wschodniej części województwa - zwłaszcza w powiatach hajnowskim i bielskim - w wielu szkołach dzieci tego wyznania stanowią zdecydowaną większość w szkołach. Czasami wyznanie prawosławne utożsamiane jest z narodowością białoruską. Z szacunków kuratorium oświaty w Białymstoku wynika, że języka białoruskiego w ok. 40 szkołach różnych szczebli uczy się ok. 3 tys. uczniów.

Prawosławni "zyskali" także dzień wolny 6 stycznia. To katolickie święto Trzech Króli, a prawosławna Wigilia świąt Bożego Narodzenia. Pod koniec września sejm zdecydował, że 6 stycznia będzie dniem wolnym od pracy nowelizując Kodeks pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy. Nowelą zajmie się jeszcze senat.

d7djp1h

Podziel się opinią

Share
d7djp1h
d7djp1h
Więcej tematów