Polska rajem dla cudzoziemców. UdSC przeżywa oblężenie, aż 89 tys. wniosków o pobyt

Liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce ciągle rośnie. W pierwszej połowie tego roku takie wnioski złożyło około 89 tys. osób. To o 42 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku oraz o 87 proc. więcej niż w 2015 roku. Maleje za to liczba osób starających się o status uchodźcy.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Polska rajem dla cudzoziemców. UdSC przeżywa oblężenie, aż 89 tys. wniosków o pobyt
(Pixabay.com)

Około 89 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce, a ponad 3 tys. - takie są dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. - Zdecydowana większość spraw dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy - wyjaśnił rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

87 proc. wniosków dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 11 proc. - zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. - zezwolenia na pobyt rezydenta Unii Europejskiej. Ponadto swój pobyt zarejestrowało blisko 5 tys. obywateli państw UE.

Kto chce przyjechać do Polski? Ukraińcy, Białorusini, obywatele Indii, Chin i Wietnamu

Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie pobyt czasowy). Ponadto, najczęściej wnioski składali obywatele Chin i Wietnamu.

Zezwolenia na pobyt otrzymało 62 tys. cudzoziemców. W przypadku 6,7 tys. osób wydano decyzje negatywne, a prawie 3 tys. spraw umorzono. - Aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada już ponad 300 tys. cudzoziemców - powiedział Dudziak.

Zniesienie wiz dla Ukraińców. Zobacz wideo

Wnioski o status uchodźcy. To głównie osoby z państw byłego ZSRR

Z najnowszych danych UdSC wynika, że w pierwszym półroczu cudzoziemcy złożyli w Polsce również ponad 3 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (czyli statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej).

- W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce o 60 proc. - powiedział Dudziak.
93 proc. cudzoziemców starających się o status uchodźcy pochodziła z państw byłego ZSRR, głównie: Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Kirgistanu, Armenii, Gruzji i Białorusi. Większość wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym w Terespolu przez obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej - 71 proc.

Czy polscy muzułmanie mogą się zradykalizować? Wyjaśniamy

Warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 282 cudzoziemców (w tym 99 otrzymało status uchodźcy, a 183 - ochronę uzupełniającą). Byli to głównie obywatele Ukrainy (170 osób), Rosji (43), Syrii (19), Tadżykistanu (11) i Białorusi (5).

Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1,6 tys. postępowań umorzono.

Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z nią, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Polub WP Wiadomości
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Ważne
0
Smutne
0
Ciekawe
0
Irytujące
Trwa ładowanie
.
.
.