WP

Pluton znowu może zostać uznany za planetę

W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronimiczna (IAU) odebrała Plutonowi status planety. Teraz, dzięki badaniom przeprowadzonym przez University of Central Florida - Pluton znowu ma szansę zostać dziewiątą planetą Układu Słonecznego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pluton znowu może zostać uznany za planetę
Pluton znowu może zostać uznany za planetę (Getty Images)
WP

Pluton bez statusu Planety

W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronimiczna (IAU) zatwierdziła, że Pluton nie spełnia wszystkich wymagań aby mieć status planety. Według IAU planetą może być obiekt astronomiczny, który okrąża gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe i który jest wystarczająco duży aby uzyskać prawie kulisty kształt i osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. *Ze względu na to, że na grawitację Plutona bardzo silnie wpływa grawitacja sąsiedniego Neptuna, a sam obiekt znajduje się w obrębie Pasa Kuipera – okazuje się, że ostatni warunek o "dominacji przestrzeni wokół swojej orbity" nie może zostać spełniony. *Jednak jak donosi planetolog Philip Metzger z University of Central Florida – Pluton powinien mieć status planety, bo taki standard klasyfikowania obiektów astronomicznych jako planet nie znajduje oparcia w literaturze badawczej.

Pluton nie spełnił warunku "oczyszczenia orbity", mimo to znowu może stać się planetą

WP

"Przyjęta przez IAU definicja mówi, że fundamentalny obiekt badań planetologii – planeta – powinna być definiowana w oparciu o koncepcję, której nikt nie używa w swoich badaniach" mówi Metzger o swoich badaniach. Pluton został zdyskwalifikowany jako planeta ze względu na warunek "oczyszczenia orbity". W 2006 roku IAU stwierdziła, że skoro Pluton znajduje się w obrębie Pasa Kuipera, a na jego grawitację bardzo silnie wpływa grawitacja sąsiedniego Neptuna – Pluton nie może zostać nazywany planetą, a jedynie planetoidą. "To bardzo mglista definicja. IAU nie określiła co uważa za oczyszczenie orbity. Jeżeli przyjmiemy dosłowne znaczenie, to nie ma żadnych planet, ponieważ żadna planeta nie oczyszcza swojej orbity" dodaje Metzger w obronie Plutona.

Pluton jest wystarczająco duży aby być planetą

Metzger proponuje klasyfikowanie planet w oparciu o ich wielkość. Warunkiem ma być również wytwarzana przez obiekt grawitacja, która pozwala na przyjęcie kształtu sferycznego. Pluton spełnia warunek dotyczący krążenia wokół Słońca oraz odpowiednio dużej masy aby mieć status planety.
"Pluton jest bardziej dynamiczny i aktywny niż Mars. Jedyną planetą bardziej złożoną geologicznie od Plutona jest Ziemia" – dodaje planetolog. Pluton posiada ocean podpowierzchniowy, wielowarstwową atmosferę, związki organiczne, ślady dawnych jezior oraz liczne księżyce.

Polub WP Wiadomości
WP
WP