Trwa ładowanie...
dlpm6k6

Papież odebrał doktorat Uniwersytetu Wyszyńskiego

Jan Paweł II odebrał w Watykanie doktorat honoris causa warszawskiego Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego. Powiedział, że przyjął to wyróżnienie przez wzgląd na serdeczną pamięć Prymasa Tysiąclecia, którego imię nosi uczelnia.

Share
dlpm6k6

Przeszłość kulturalna, dziedzictwo twórczego wysiłku myśli i rąk, pokoleń ożywianych duchem wiary zakorzenionej w Ewangelii to fundament tożsamości polskiego narodu - mówił papież odbierając w sobotę doktorat.

W uroczystości uczestniczył prymas Polski kardynał Józef Glemp, rektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz prof. Roman Bartnicki i przedstawiciele senatu uczelni.

Papież powiedział, że kontynuacja dzieła kardynała Wyszyńskiego nie może dokonywać się z pominięciem duchowej i kulturalnej tradycji narodów, szczególnie wobec jednoczenia się Europy i globalizacji wielu dziedzin życia w świecie.

Określenie kardynała Stefana Wyszyńskiego wielkim pasterzem zwykło się kojarzyć z dziełem przygotowania Kościoła w Polsce do wejścia w nowe Milenium. Gdy zaś mówimy o nim jako o mężu stanu, mamy najczęściej na myśli jego zdecydowaną postawę wobec komunistycznego ateizmu, dzięki której Kościołowi udało się w warunkach ciężkiej próby utrzymać własną pozycję w narodzie i właściwy kierunek swego wewnętrznego rozwoju - mówił Jan Paweł II.

dlpm6k6

Papież przypomniał również, że wielokrotnie ostatnio mówił do przedstawicieli polskich uczelni wyższych o palącej potrzebie nie tylko formacji intelektualnej młodego pokolenia, ale również kształtowania w nim ducha zdrowego patriotyzmu, polegającego właśnie na nieustannym odkrywaniu korzeni własnej tożsamości ludzkiej, narodowej i religijnej oraz na wysiłku współtworzenia tego dziedzictwa, z którego wyrasta rzeczywistość dnia Dzisiejszego.

Jesteście niejako symbolem Europy, którą wspólnie macie budować - dodał, zwracając się do rektora, profesorów i studentów Uniwersytetu kardynała Wyszyńskiego. (an)

dlpm6k6

Podziel się opinią

Share
dlpm6k6
dlpm6k6
Więcej tematów