Trwa ładowanie...

Na maturze egzamin z języka włoskiego

Maturzyści w czwartek przystąpią do pisemnego egzaminu z języka włoskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.
Share
Na maturze egzamin z języka włoskiego
Źródło: WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej
d42iup3

Chęć zdawania na maturze języka włoskiego zadeklarowało w tym roku blisko 650 maturzystów, czyli mniej niż jeden procent abiturientów.

Egzaminy pisemne z języka włoskiego odbędą się rano i po południu. O godzinie 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 - na poziomie rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarował co trzeci maturzysta zdający egzamin z tego języka obcego.

d42iup3

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.

Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w czwartek po południu, a z popołudniowego - w czwartek wieczorem.

Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 290 tys. abiturientów. Na drugim miejscu jest język niemiecki (zdawało go 38 tys.), a na trzecim rosyjski (10 tys.). Włoski jest na szóstym miejscu w wyborze maturzystów; na czwartym - francuski, na piątym - hiszpański.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie są na maturze. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych - białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej - mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego.

d42iup3

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

d42iup3

Podziel się opinią

Share
d42iup3
d42iup3
Więcej tematów