Trwa ładowanie...
d2u3eqy
d2u3eqy

Kolejne stypendia Agencji Własności Rolnej

Ponad 33 tysiące uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i szkół średnich z
terenów popegeerowskich, kończących się maturą, ma otrzymać w tym roku stypendia w ramach
programu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u3eqy

Agencja przyznaje stypendia od 1998 r. Celem programu stypendialnego jest umożliwienie dzieciom z rodzin byłych pracowników pegeerów kontynuacji nauki i zdobycia wykształcenia na poziomie średnim.

Obecnie stypendia w wysokości 250 zł miesięcznie (1 250 zł semestralnie) otrzymuje 9,5 tys. uczniów. W tym roku Agencja postanowiła dotrzeć z pomocą do znacznie większej liczby dzieci.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Wymogiem jest dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia.

d2u3eqy

Stypendia mają charakter socjalny - pokrywają koszty wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, zakupu podręczników, obuwia i odzieży oraz inne dodatkowe opłaty wymagane przez szkoły. Stypendia nie są wypłacane w gotówce, lecz refundowane są na podstawie przedstawionych rachunków realnie poniesione wydatki. 50 zł może być jednak przyznane jako kieszonkowe.

Zdaniem minister edukacji Krystyny Łybackiej stypendia są zachętą dla rodziców, przypomnieniem, iż warto wysyłać dzieci do szkół, których ukończenie jest przepustką na studia. Minister zaapelowała do innych podmiotów działających na rzecz wsi, przede wszystkim do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby brały przykład z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W 1998 r. Agencja finansowała 650 stypendiów, w 1999 r. - 2 260, w 2000 r. - 5 660 i do września 2001 - 9 503.

Dotychczas Agencja finansowała tylko stypendia dla uczniów szkół średnich kończących się maturą. Od września tego roku Agencja rozpocznie przyznawanie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Koszt finansowania wszystkich stypendiów w ramach programu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa szacowany jest w 2002 roku na prawie 64 tys. zł.

Według planów Agencji na 2002 r. najwięcej stypendiów przyznanych zostanie uczniom z obszarów działania Oddziałów Terenowych AWRSP w Olsztynie - 5,6 tys., Gorzowie Wielkopolskim - 5,2 tys. i Szczecinie - 4,3 tys. (and)

d2u3eqy

Podziel się opinią

Share
d2u3eqy
d2u3eqy
Więcej tematów