Trwa ładowanie...
Informacja prasowa

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

Share
Jak pomóc młodym na rynku pracy?
Źródło: inf. prasowa
d35s1mh

W Małopolsce ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty dla młodych. O tym kto może otrzymać dofinansowanie i jakie projekty mogą być realizowane rozmawiamy z Jackiem Pająkiem, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie Programu w Małopolsce
* Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nie jest prostą kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na czym polega wyjątkowość POWER? *
PO WER to Program ogólnopolski, za pośrednictwem którego do 2023 r. trafią do naszego regionu środki Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS znamy z poprzedniego okresu. Pieniądze z Funduszu inwestowane są w ludzi, ich rozwój, aktywność i przedsiębiorczość, ale również w wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Dzięki PO KL w latach 2007-2015 w Małopolsce zrealizowanych zostało ponad 2700 wartościowych projektów wspierających 700 000 Małopolan. EFS umożliwił realizację inicjatyw wspierających edukację, rynek pracy, przedsiębiorczość i ekonomię społeczną. Środki zostały efektywnie wykorzystane na realizację tzw. projektów miękkich, wspierających m.in. różnego rodzaju kompetencje potrzebne na rynku pracy.

W ramach nowego Programu PO WER Małopolska otrzyma około 190 mln euro na projekty w obszarze zatrudnienia osób młodych. Jego mocną stroną jest to, że wsparcie będzie realizowane indywidualnie, w odpowiedzi na realne potrzeby osób młodych. Pomocą z tego Programu objętych zostanie 70 000 Małopolan.

* Czy każdy młody człowiek może liczyć na pomoc? *
Na pomoc w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą liczyć osoby niepracujące, nieuczące się i niekorzystające ze szkoleń, w wieku od 18 do 29 lat. PO WER to szansa dla młodych mieszkańców Małopolski, którzy mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Ten Program to odpowiedź na problemy młodych, czyli przede wszystkim na brak doświadczenia zawodowego i brak odpowiednich kwalifikacji.

d35s1mh

Partnerstwo zostało powołane z inicjatywy WUP Kraków pod koniec 2014 r. w celu opracowania wytycznych do ogłaszanych w ramach PO WER konkursów wspierających osoby młode w Małopolsce. W skład Partnerstwa wchodzi ponad 60 małopolskich instytucji reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, organizacje pracodawców, firmy oraz przedsiębiorstwa społeczne, uczelnie, akademickie biura karier, szkoły, powiatowe urzędy pracy, miejskie jednostki organizacyjne oraz gmina miejska Kraków. Współpraca tak szerokiego grona pozwoliła wskazać priorytety osób młodych i przygotować wsparcie dopasowane do ich potrzeb.

Statystyki wskazują, że co trzeci bezrobotny mieszkaniec naszego regionu ma mniej niż 30 lat. Nie ma doświadczenia lub kwalifikacji dostosowanych do potrzeb pracodawców. Specjalne środki dedykowane młodym w ramach PO WER pozwolą m.in. na organizację staży, szkoleń i różnego rodzaju form dokształcania, a wszystko po to, aby lepiej przygotować się do podjęcia pracy i szybko ją znaleźć. Taką pomocą otoczonych zostanie 11 tysięcy młodych Małopolan.
* Staże i szkolenia to nie jedyne formy wsparcia *
Tak, to prawda. Dzięki wybraniu najlepszych projektów młodzi mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z dodatkowych działań aktywizacyjnych. Wsparcie opierać się będzie na indywidualnej i kompleksowej pomocy. Każdy młody człowiek będzie miał zapewnione wsparcie doradcy zawodowego poprzedzone określeniem ścieżki zawodowej. Polegać to będzie na ocenie potencjału i posiadanych zasobów. Wszystko po to, aby zaproponowane wsparcie było dostosowane do potrzeb odbiorców i jednocześnie odpowiadało na wyzwania gospodarki regionu. Nowe kompetencje i kwalifikacje mają doprowadzić uczestników projektu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

* Praca tak! Ale jaka? *
Ważne jest, że Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na co najmniej trzy miesiące. Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe. W przypadku umowy o dzieło, w której nie został określony czas trwania, jej wartość musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
Program ma również pomóc osobom chcącym otworzyć własne firmy. Otrzymają one środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 20 tys. zł. Z tej szansy będzie mogło skorzystać ok. 1,7 tysiąca młodych ludzi.
* W realizację PO WER zaangażowane zostały instytucje mające największe doświadczenie we wspieraniu osób młodych i realizacji inicjatyw aktywizujących *
Zgadza się. Za zarządzanie PO WER odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Nadzoruje i odpowiada za sprawną realizację, wydaje wytyczne i zalecenia dotyczące Programu. Część swoich zadań w regionie Ministerstwo przekazało Instytucjom Pośredniczącym. Za wdrażanie w Małopolsce działań w ramach Osi I Osoby Młode na Rynku Pracy odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ogłaszamy konkursy, wybieramy projekty, zawieramy umowy i współpracujemy w ramach realizowanych projektów z beneficjentami. Część środków z programu PO WER trafiła już do powiatowych urzędów pracy w Małopolsce. Jest to szansa dla młodych ludzi na znalezienie pracy, a dla przedsiębiorczych - na otrzymanie pieniędzy na założenie własnej firmy. Dla osób, które będą musiały podnieść swoje kwalifikacje zaproponowane zostaną m.in. staże lub szkolenia zawodowe. W każdym powiatowym urzędzie pracy dostępny jest pakiet pomocy wspierający młode osoby. Kolejne projekty będą realizowane w następnych latach. Warto śledzić strony urzędów pracy, gdzie zamieszczane będą
aktualne informacje o rekrutacji do projektów.

* Projekty dla młodych w urzędach pracy to nie wszystko *
Staramy się zbudować jak najszerszy i najłatwiejszy dostęp do tych środków. Pozostała ich część trafi w Małopolsce do innych podmiotów zainteresowanych wspieraniem osób młodych m.in. agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych czy instytucji dialogu społecznego i partnerstwa. Konkurs na projekty w ramach PO WER ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie to szansa dla instytucji rynku pracy, dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego na realizację inicjatyw, które najefektywniej pomogą młodym odnaleźć się na rynku pracy. Stawiamy na doświadczonych partnerów, którzy działają najbliżej grupy docelowej - dlatego ich projekty powinny najbardziej odpowiadać na potrzeby młodych ludzi, ale i wyzwania rynku pracy. Warto śledzić stronę PO WER w Małopolsce (www.power.wup-krakow.pl), gdzie zamieszczane są wszelkie aktualności dotyczące naboru oraz dokumentacja potrzebna do przygotowania projektów. W przypadku wątpliwości dotyczących realizacji
działań z PO WER zachęcam również do kontaktu z ekspertami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zależy nam, aby realizowane w regionie projekty przyniosły pozytywne efekty na małopolskim rynku pracy.

Dziękujemy za rozmowę.

<img src=http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36000/baner5.jpeg

d35s1mh

Podziel się opinią

Share
d35s1mh
d35s1mh
Więcej tematów