Trwa ładowanie...

Inżynier to dobra ścieżka kariery

Rozwój przemysłu 4.0 postawił przed firmami nowe wyzwania, które wymagają wdrożenia nowoczesnych technologii. Przemysł potrzebuje inżynierów, którzy mają wiedzę i praktyczne umiejętności z różnych dziedzin. Kolejna edycja Targów Pracy Politechniki Częstochowskiej potwierdziła, że studia techniczne to najlepszy wybór.

Materiał sponsorowany przez Politechnikę Częstochowską
  Źródło: materiały partnera
d16i7nl
d16i7nl

Transformacja, jakiej jesteśmy świadkami, obejmuje nowe modele biznesowe, a także cyfryzację produktów i usług. Tak innowacyjne rozwiązania wymagają jednak szczególnego podejścia oraz kontroli, co prowadzi do powstawania nowych stanowisk pracy. Energetyka, inżynieria, informatyka czy budownictwo należą do jednych z prężnie rozwijających się dziedzin gospodarczych. Politechnika Częstochowska proponuje kształcenie w nowoczesnych oraz tradycyjnych branżach ale w nowoczesnej odsłonie, której hasłem przewodnim jest interdyscyplinarność. Z myślą o maturzystach Uczelnia oferuje kierunki techniczne z przyszłością, których absolwenci będą najbardziej pożądanymi specjalistami na rynku pracy. Współpraca Uczelni z przemysłem gwarantuje kształcenie wykwalifikowanej kadry również w zawodach ekonomicznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych projektach badawczych oraz konferencjach naukowych, co pozwala im rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie na etapie studiów.

Na inżynierów czeka świat. Najlepszym przykładem są miasta przyszłości, które wymagają opracowania rozwiązań przez szerokie grono specjalistów, m.in. architektów, urbanistów, ekologów, informatyków, ekonomistów czy badaczy trendów. Od miasta przyszłości oczekuje się przede wszystkim zastosowania rozwiązań ekologicznych. Związane to będzie z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Głównym celem będzie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji spalin. Zmianie podlegać będzie dotychczasowy sposób życia jego mieszkańców. Większą rolę odgrywać będą zrównoważone środki transportu takie jak rower czy transport publiczny. Miasta będą projektowane tak, aby było w nich więcej terenów zielonych, parków, skwerów, zielonych dachów czy roślinności wkomponowanej w elewacje budynków. Zmiany dotyczyć będą także sektora budowlanego. Wykorzystywane będą rozwiązania neutralne dla środowiska: budynki samowystarczalne czy zeroemisyjne, stosowane będą ekologiczne materiały budowlane lub pochodzące z recyklingu. W projektowaniu takich miast będą miały znaczenie umiejętności związane z nowoczesnym budownictwem wykorzystujące robotykę, automatykę czy też technologię BIM. Politechnika Częstochowska proponuje również kształcenie w architekturze krajobrazu, tak istotnej dla miast przyszłości.

  materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Zwiększy się także znaczenie nowoczesnych technologii, które w coraz większym stopniu będą wykorzystywane do kreowania nowej jakości życia w miastach. Na takim założeniu opiera się koncepcja miasta inteligentnego Smart City. Zakłada ona rozwój obszarów miejskich, poprawę jakości usług publicznych i poziomu życia mieszkańców w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne. Obszary wspomagane technologią to m.in.: komunikacja, edukacja, transport publiczny, zdrowie, administracja, kultura, rekreacja czy bezpieczeństwo. Interdyscyplinarność zagadnień zdecydowała, że kierunek Inteligentne miasta jest realizowany przez kilka wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

d16i7nl

Część rozwiązań i podstawowych technologii związanych z miastami przyszłości jest już wprowadzane w istniejących miastach. Inteligentne parkingi, przejścia dla pieszych i oświetlenie miejskie, różnego typu aplikacje i systemy informacji publicznej, monitoring ruchu drogowego, rowery miejskie – są to elementy sprawiające, że miasta stają się bardziej ekologiczne, nowoczesne i inteligentne.

Ten jeden przykład – miast przyszłości – wskazuje jak duże jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy będą dysponować wiedzą i umiejętnościami m.in. z zakresu nowoczesnego budownictwa, architektury krajobrazu, odnawialnych źródeł energii, informatyki, informatyki przemysłowej, sztucznej inteligencji, logistyki, inżynierii samochodów hybrydowych i elektrycznych, designu i zarządzania projektami a także finansów. Politechnika Częstochowska jest przygotowana na te wyzwania i uwzględniła je w swojej ofercie edukacyjnej proponując kształcenie w nowoczesnych kierunkach. Sama Uczelnia odpowiada na trendy rynkowe i zmienia swoje oblicze. Wyrazem tego jest uruchomienie od 1 września 2024 roku Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Na nowym wydziale będzie można kształcić się na kierunkach: informatyka, informatyka przemysłowa, matematyka stosowana i technologie informatyczne, sztuczna inteligencja oraz sztuczna inteligencja i Data Science.

  materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Zmiany w otaczającym nas świecie wpływają na każdą sferę naszego życia. Politechnika Częstochowska odpowiada również na współczesne zmiany społeczne. Stąd możliwość kształcenia na kierunku technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych, który jest odpowiedzią na starzejące się społeczeństwo, rozwój medycyny estetycznej i wzrost zapotrzebowania na wyroby medyczne. Pracownicy Politechniki Częstochowskiej biorą udział w zespołach pracujących nad rozwiązaniami medycznymi skierowanymi również do najmłodszych. O tych badaniach szeroko dyskutowano w mediach, tematem zainteresowała się również redakcja Dzień Dobry TVN w materiale "Nowatorskie operacje w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie". Współpraca naukowców z przemysłem nad przetwórstwem tytanu dała możliwość otrzymania pełnowartościowych produktów wykorzystywanych w branży lotniczej, medycznej oraz metalurgicznej – w tym w największych hutach i odlewniach. Prace badawcze prowadzone na Uczelni znajdują zastosowanie w gospodarce między innymi dzięki prężnie działającemu Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej. Tak ścisłe relacje z przemysłem i biznesem oraz wysoki poziom kształcenia przekładają się również na sukcesy studentów i absolwentów. Znakiem rozpoznawczym Politechniki Częstochowskiej na arenie międzynarodowej jest łazik marsjański, który zdobył wiele nagród w prestiżowych zawodach w USA. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej wykazują się wysokimi kwalifikacjami jak Pan inż. Rafał Rygalik, który w 2023 roku zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy w kategorii frezowanie CNC.

  materiały partnera
Źródło: materiały partnera

To przekonuje, że studia na Politechnice Częstochowskiej są dobrym wyborem. Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków (technicznych i ekonomicznych), na pierwszym i drugim stopniu, w języku polskim oraz angielskim. W wyborze przyszłej ścieżki zawodowej pomaga Biuro Karier. Uczelnia zaprasza w swoje progi studentów z niepełnosprawnościami, których wspiera Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Studia na Politechnice Częstochowskiej to także możliwość poznania innych kultur. Ponad 20% braci studenckiej stanowią studenci z zagranicy, którym pomaga Biuro ds. Studentów Zagranicznych.

Materiał sponsorowany przez Politechnikę Częstochowską
d16i7nl

WP Wiadomości na:

d16i7nl
Więcej tematów