Trwa ładowanie...
Parterem treści jest Fundacja JiM

Historie, które czekają, aby je odmienić. Finał kampanii Fundacji JiM

Osoby w spektrum autyzmu żyją w naszych społecznościach. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, każdy z nich ma swoją historię. Wiele z nich czeka na to, aby je odmienić.

Share
Historie, które czekają, aby je odmienić. Finał kampanii Fundacji JiMŹródło: materiały partnera
d1pwell

Dziś, w przededniu 2 kwietnia, który jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, pytamy – ile w Polsce mieszka osób z autyzmem? Według WHO, 1 na 100 osób w Polsce ma autyzm. Liczba ta zatem może osiągnąć nawet 400 000.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, który objawia się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji. Osoby z autyzmem w inny sposób uczą się oraz mają swój własny schemat zachowań. Są obecne w naszych społecznościach. To nasi koledzy z klasy, znajomi z pracy, sąsiedzi, często członkowie rodziny. Co roku Fundacja JiM organizuje kampanię społeczną Polska Na Niebiesko, która zwiększa świadomość i akceptację autyzmu w społeczeństwie. W tym roku kampania przebiega pod hasłem „Autyzm. Odmień moją historię”.

Diagnoza jest najważniejsza

Jak wynika z raportu Fundacji JiM "Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce" na rozpoznanie osoba w spektrum czeka zbyt długo – 6 miesięcy, rok, a nawet dłużej.

d1pwell

To właśnie brak diagnozy powoduje, że rodzice i opiekunowie miesiącami obserwują z niepokojem swoje dzieci. Nie rozumieją, co się dzieje. Szukają pomocy, wędrując od specjalisty do specjalisty. Tymczasem dobrze postawiona diagnoza pozwala szybko znaleźć rozwiązanie, które daje szansę na rozwój. Im szybsza diagnoza, tym szybciej rozpoczęta może zostać terapia i tym większa szansa na samodzielność.

Dlatego Fundacja JiM walczy o maksymalne zwiększenie dostępu do diagnozy autyzmu w Polsce. Znajduje rozwiązania systemowe i przekonuje do nich decydentów. Sama również z pomocą lekarzy i specjalistów umożliwia przeprowadzenie diagnozy.

W minionym roku Fundacja przeprowadziła ponad 400 diagnoz, w tym 37 osób dorosłych z całej Polski i wciąż walczy o to, aby maksymalnie zwiększać dostęp do diagnoz w Polsce.

Dom, a nie instytucja

Jak przyznaje Fundacja JiM, w Polsce nie ma także powszechnego systemu wsparcia dla dorosłych z autyzmem.

d1pwell

Osoby niesamodzielne, pozbawione opiekunów trafiają do zamkniętych instytucji, często niedostosowanych do ich potrzeb. Przebywające tam osoby nie zawsze potrafią się komunikować. Nie potrafią powiedzieć, że coś im doskwiera, że mają problem.

Tymczasem takie osoby powinny trafić do przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb domów. W Europie ten trend deinstytucjonalizacji się rozwija. O taki standard opieki dla dorosłych osób w Polsce, o nowe rozwiązania systemowe, o to, by przebywający w nich ludzie mieli godne warunki życia, specjalistyczną opiekę, spokojne tempo życia walczy Fundacja JiM.

Telefon, który może uratować życie

Autyzm nie dotyczy tylko samej osoby w spektrum. To także sprawa rodziny, która często zmaga się z trudnościami, brakiem wsparcia ze strony najbliższego otoczenia i państwa. Również bliscy osób w spektrum mogą potrzebować wsparcia.

Rozwiązaniem w kryzysie może okazać się rozmowa ze specjalistą na TeleJiM.

d1pwell

To telefon pomocowy Fundacji JiM, na który mogą dzwonić wszyscy potrzebujący pomocy. Z tej formy wsparcia korzystają setki osób. Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii, Fundacja podejmuje setki interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Pracownicy odpowiadają na pytania osób ze spektrum, rodziców i opiekunów z całej Polski. Doradzają, znajdują rozwiązania, interweniują. W pogotowiu czeka psycholog.

Ciche Godziny w 1600 sklepach

Fundacji udało się także wprowadzić w trzech ogólnopolskich sieciach, łącznie w 1600 sklepach w całym kraju, tzw. "Ciche Godziny". Co to oznacza?

W określonych dniach i godzinach we sklepach zostaje wyłączona muzyka, a osoby w spektrum autyzmu i towarzyszący im opiekunowie mogą spokojnie zrobić zakupy i skorzystać z oznaczonych kas pierwszeństwa.
To oczywiście tylko niektóre z działań prowadzonych przez Fundację. Dzięki nim wiedza o autyzmie i akceptacja Polaków dla osób w spektrum systematycznie rośnie.

d1pwell

Przekazanie darowizny jest również formą wsparcia i okazania zrozumienia dla osób w spektrum. Warto to zrobić.

materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Dwie dekady z Fundacją JiM

Fundacja JiM od 19 lat niesie pomoc osobom z autyzmem oraz ich opiekunom. Jej celem jest tworzenie lepszego świata dla osób z autyzmem, walka o dostęp do diagnozy i terapii oraz budowanie akceptacji i wsparcia osób dorosłych w spektrum.

Tworzy kampanie społeczne budujące wiedzę o autyzmie i uczące zrozumienia dla osób ze spektrum. Najbardziej rozpoznawalna to organizowana co roku "Polska Na Niebiesko".

d1pwell

W Klinice JiM Fundacja diagnozuje dzieci i osoby dorosłe ze spektrum autyzmu. Pomoc Fundacji w ciągu roku to m.in. 400 zdiagnozowanych osób, 1187 kryzysowych interwencji, 14185 godzin walki o samodzielność.
Fundacja JiM jest członkiem Autism-Europe, Międzynarodowej Federacji, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji z całej Europy.

Jest również organizatorem-gospodarzem międzynarodowego Kongresu Autism-Europe poświęconego autyzmowi, który odbędzie się w 2022 roku w Krakowie.

d1pwell

WP Wiadomości na:

d1pwell
d1pwell
Więcej tematów