Trwa ładowanie...
d261tzx
kościół

Dzień Judaizmu w polskim Kościele

Po raz jedenasty obchodzony będzie Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu w 1997 roku. Przypada corocznie 17 stycznia - w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan.

Share
d261tzx

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu są słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę".

Dyrektor Instytutu Studiów nad Judaizmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Waldemar Chrostowski podkreślił, że istotą Dnia Judaizmu jest "religijny wymiar naszej tożsamości", tzn. zdanie sobie jeszcze raz sprawy, że "jako chrześcijanie oraz wyznawcy judaizmu jesteśmy dziećmi jednego Boga, że mamy w naszej wierze w Boga bardzo wiele wspólnego". A skoro tak, to "powinno być też dużo wspólnego w naszym postępowaniu i działaniu".

Zdaniem ks. Chrostowskiego, trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby nasze braterstwo było widoczne na poziomie historycznym, czyli we wspólnych początkach, wspólnym rodowodzie, ale również w życiu codziennym, zwłaszcza w życiu religijnym.

d261tzx

Ks. Chrostowski ocenia, że dialog katolicko-judaistyczny napotyka na poważne trudności. Jego zdaniem, przyczyną tego jest nagromadzenie się przez wiele lat wrogości, niechęci, uprzedzeń, a przede wszystkim brak wzajemnego zaufania. I na tym polega istota obecnego impasu w dialogu katolicko-judaistycznym - powiedział ks. Chrostowski.

Przypomniał, że przez prawie 2000 lat - od czasów zaistnienia chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego - relacje chrześcijaństwa i judaizmu były naznaczone różnymi stereotypami i uprzedzeniami. Trudno byłoby to wszystko, co "złe" i co "gnuśne" wyplenić w ciągu kilku czy kilkunastu lat, a nawet za życia jednego czy drugiego pokolenia. "To jest wprost niemożliwe" - uważa ks. Chrostowski. Jednocześnie widzi on jednak istotny postęp w tym dialogu.

W latach 80. i 90. i na początku XXI wieku - generalnie za pontyfikatu Jana Pawła II - dało się pod tym względem zrobić bardzo dużo dobrego. I Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce też jest owocem pontyfikatu Jana Pawła II - podkreślił ks. profesor.

Dodał, że to, co najważniejsze w relacjach pomiędzy wyznawcami obu religii dokonuje się w naszym sumieniu. I w tym zakresie powinna być prowadzona bardzo gruntowna praca, która by nasze wzajemne nastawienie do siebie zmieniała - zaznaczył ks. Chrostowski.

d261tzx

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 roku. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 roku pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Do tej pory obchodzony był dziesięć razy w różnych miastach Polski.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Komitet powołany w 1996 r. jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Według przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotra Kadlcika, obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii, a w tym roku także w Holandii.

d261tzx

Podziel się opinią

Share
d261tzx
d261tzx
Więcej tematów