Trwa ładowanie...
d2yiraa

Co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie

36% Polaków przyznaje, że doświadczyło
przemocy w rodzinie - wynika ze sprawozdania realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2007.

Share
d2yiraa

Spośród 36% Polaków, którzy doświadczyli przemocy w domu, aż 30% doświadczyło jej więcej niż raz, a 11% - wielokrotnie. Przemoc psychiczna, której doznało 31% naszych rodaków, częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, mieszkańców miast i osób w złej sytuacji materialnej.

Do przemocy w rodzinie, częściej przyznawali się mieszkańcy województwa lubuskiego, małopolskiego, podlaskiego, śląskiego i województw północnych (zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego); natomiast rzadziej - województwa podkarpackiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Do stosowania przemocy w stosunku do swojej rodziny częściej przyznają się mężczyźni (24%) niż kobiety (15%), mieszkańcy miast i osoby z wykształceniem wyższym. Wiek nie ma tutaj istotnego znaczenia. Często ofiarą przemocy padają dzieci (14% respondentów żyje w rodzinie, gdzie ofiarą przemocy było dziecko).

Nieporozumienie rodzinne jest także jednym z najczęstszych motywów zabójstwa lub usiłowania zabójstwa - w roku 2007 było ich 262; z tego w 109 przypadkach było to usiłowanie zabójstwa, a w 12 - podżeganie do zabójstwa, a 141 - zabójstwa.

d2yiraa

Z pomocy w gminnych punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej i ośrodkach wsparcia skorzystało ponad 100 tys. ofiar przemocy; ponad 80 tysięcy - z takich instytucji prowadzonych przez powiaty.

Z jednego ośrodka prowadzonego przez gminy skorzystało w 2007 r. w całej Polsce średnio 40 osób - najwięcej w województwie śląskim (133 osoby na jeden ośrodek), a najmniej w podkarpackim (dwie osoby na jeden ośrodek).

W 2007 roku z 15 domów dla kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi prowadzonych przez różne powiaty skorzystało łącznie 516 osób (było 331 miejsc). Z każdego domu skorzystało średnio ok. 34 osób. Najwięcej w województwie łódzkim - 149 osób oraz wielkopolskim - 99 osób.

W wyniku przeprowadzonych interwencji domowych, dotyczących przemocy w rodzinie, policjanci zatrzymali ponad 36 tys. sprawców przemocy. W ramach realizacji programu "Niebieska Karta" policjanci przeprowadzili ponad 80 tys. interwencji domowych; w ich trakcie ustalono, że ofiarami przemocy było ponad 130 tys. osób. Sposób reagowania policji i sporządzania dokumentacji w interwencjach, dotyczących przemocy domowej, określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji "Niebieskie Karty".

Na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy wydano w roku ubiegłym ponad 12 mln zł; najwięcej (ponad 9 mln zł) na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizację programów koedukacyjnych (ponad 2 mln zł).

d2yiraa

Podziel się opinią

Share
d2yiraa
d2yiraa
Więcej tematów