WP
WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
nowy

Andrzej Szwarc nowym sędzią Trybunału Stanu

Prof. Andrzej Szwarc został wybrany
przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Stanu. Jego kandydaturę
zgłosili posłowie PO i PSL.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Uzupełnienie składu Trybunału stało się konieczne po tym, jak pod koniec listopada zmarł jeden z dotychczasowych członków TS - Krzysztof Śniegocki.

Prof. Szwarc był jedynym zgłoszonym kandydatem. Za wyborem go do TS zagłosowało 360 posłów, przeciwko było 4, od głosu wstrzymało się 3.

Urodzony w 1939 r., prof. Andrzej Szwarc ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1961 r. jest nauczycielem akademickim na tym wydziale. W roku 1970 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1978 r. - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Tytuł naukowy profesora odebrał w 1993 r.

WP

Obecnie jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Karnego. Egzamin sędziowski złożył w 1964 r.

Szwarc jest profesorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną prowadzi przede wszystkim w zakresie prawa karnego materialnego, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego oraz prawa sportowego.

Na stanowisku profesora był zatrudniony na niemieckich uczelniach: Freie Universitat Berlin, na Ruhr-Universitat Bochum i na Universitat Bayreuth. Ponadto był także stypendystą takich fundacji i instytucji naukowych jak: Aleksander von Humboldt- Stiftung, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst i Friedrich-Ebert-Dtiftung.

Wygłaszał wykłady i referaty na konferencjach w wielu krajach na świecie (m.in. w Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Szwajcarii, Japonii i na Tajwanie).

WP

W latach 1989-98 był sekretarzem generalnym stowarzyszenia naukowego polskich stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum. Pełnił też funkcję prezesa, a obecnie jest członkiem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz zagranicznych i krajowych komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Za osiągnięcia w działalności naukowej otrzymał wiele nagród, m.in. za osiągnięcia w działalności naukowej.

Za aktywność w dziedzinie zapobiegania HIV/AIDS w Polsce otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Został również odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Trybunał Stanu orzeka o odpowiedzialności za naruszenie konstytucji lub ustaw przez najwyższych urzędników państwowych m.in. prezydenta, premiera, ministrów oraz posłów. Sędzią TS może być każdy obywatel polski "niekarany sądownie". Członkowie TS najczęściej nie są zawodowymi sędziami - mają zaś tytuł sędziego TS.

WP
Polub WP Wiadomości
WP
WP