ycipk-2fii24

500 Plus na pierwsze dziecko. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Znamy najnowsze założenia programu

500 Plus na pierwsze dziecko coraz bliżej. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej we wtorek 19 marca przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. Wiemy, kto może liczyć na 500 plus na pierwsze dziecko.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
500 Plus na pierwsze dziecko jeszcze w 2019 roku? PiS przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych.
500 Plus na pierwsze dziecko jeszcze w 2019 roku? PiS przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)
ycipk-2fii24

500 Plus na pierwsze dziecko – nowe zasady

500 Plus na pierwsze dziecko, jeszcze w 2019 roku, będą mogły otrzymać wszystkie rodziny. Jeżeli projekt wejdzie w życie, to 500 Plus na pierwsze dziecko będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia. O przyznaniu świadczenia nie będzie decydowało żadne kryterium dochodowe. Obecnie 500 Plus na pierwsze dziecko przysługuje jedynie rodzinom borykającym się z problemami finansowymi. Dotychczas 500 Plus na pierwsze dziecko przyznawane było tylko rodzinom, w których dochód na jednego członka nie przekraczał 800 zł netto, lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie było dziecko niepełnosprawne.

500 Plus na pierwsze dziecko i inne zmiany

ycipk-2fii24

Przyznanie 500 Plus na pierwsze dziecko to nie jedyna zmiana, do której może dojść po wejściu w życie nowelizacji. Projekt zakłada, że 500 Plus będzie przysługiwało również dzieciom przebywającym w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, preadopcyjnych, terapeutycznych i interwencyjnych. O świadczenia na te dzieci będzie mógł ubiegać się dyrektor placówki, w której przebywają. Zdaniem ministerstwa przyznanie 500 Plus opiekunom dzieci przebywających w ośrodkach pozwoli wyrównać szanse edukacyjne oraz rozwijać ich zainteresowania.

Kolejną istotną zmianą w programie 500 Plus jest wydłużenie czasu składania wniosków o przyznanie świadczenia na nowo narodzone dziecko. Dotychczas rodzice mieli na to miesiąc od dnia narodzin potomka. Po nowelizacji czas ten zostanie wydłużony do trzech miesięcy.

Projekt zawiera również nowe regulacje dotyczące np. przekazywania prawa do świadczenia na wypadek śmierci rodzica, któremu przyznano 500 Plus. Po nowelizacji zmianie może ulec również termin składania wniosków oraz okres, na jaki będzie przyznawane świadczenie.

ycipk-2fii24
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Ważne
0
Smutne
0
Ciekawe
0
Irytujące
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-2fii24

ycipk-2fii24
ycipk-2fii24