Trwa ładowanie...

Ubezpieczenia transportowe – najważniejsze informacje

Odpowiedzialność firm przewozowych czy spedycyjnych opiera się na przepisach prawnych krajowych, czyli na prawie przewozowym, oraz międzynarodowych – na konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR, fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route). W przepisach podkreśla się m.in., że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru albo za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Przepisy te mają na celu zabezpieczenie interesów firm transportowych oraz zleceniodawców. Natomiast zadaniem odpowiednich polis ubezpieczeniowych jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy i zleceniodawcy.

Share
Ubezpieczenia transportowe – najważniejsze informacje
Źródło: MP, fot: MP
d24rb0w

Ubezpieczenie OC przewoźnika
Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy OC dla przewoźników w ruchu krajowym (OCPK) oraz w ruchu międzynarodowym (OCPM). Polisy takie obejmują ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za uszkodzenie bądź utratę przesyłki w trakcie transportu. Ochrona dotyczy m.in. kosztów ochrony prawnej, kosztów sądowe, kosztów poniesionych przez przewoźnika w celu zminimalizowania rozmiarów szkody lub zapobieżenia jej wystąpieniu czy też kosztów poniesionych w związku z koniecznością przeładunku albo przechowywania towaru. Poszerzone polisy mogą objąć także takie rodzaje towarów jak artykuły spożywcze łatwo psujące się, towary niebezpieczne (sklasyfikowane w umowie ADR) i towary podwyższonego ryzyka, czyli sprzęt AGD i RTV, sprzęt komputerowy, wyroby tytoniowe, alkohol itd. Ubezpieczyciele w polisach o poszerzonym zakresie uwzględniają również szkody powstałe na skutek kradzieży i rozboju.

Ubezpieczenie OC spedytora
Polisa OC spedytora zapewnia mu ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje takie czynności jak:
-składowanie towaru (nieprzekraczające 30 dni),
-pakowanie i przepakowywanie towaru,
-kontrola ilościowa i wagowa towaru,
-kontrola stanu przesyłki,
-przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
-odprawa celna towaru,
-załadunek i wyładunek towaru,
-inne czynności związane ze spedycją – w zakresie uzgodnionym z danym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika zapewnia spełnienie wymogu zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dokument ten jest aktem prawnym ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

d24rb0w

Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
Ubezpieczenie cargo tyczy się z kolei mienia przewożonego w transporcie krajowym lub międzynarodowym – drogowym, lotniczym, kolejowym albo śródlądowym – zarówno przez zawodowego przewoźnika, jak i w transporcie własnym. Polisa dotycząca transportu oferowanego przez zawodowych przewoźników obejmuje ewentualne szkody powstałe na skutek:
-ognia,
-uderzenia pioruna,
-wybuchu,
-huraganu,
-powodzi,
-deszczu nawalnego,
-lawiny,
-obsunięcia się ziemi,
-upadku statku powietrznego na środek transportu,
-wypadku, któremu uległ środek transportu,
-rozboju,
-kradzieży z włamaniem,
-kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
-innych przyczyn losowych, które spowodowały uszkodzenie mienia.

Polisa dotycząca przewozu mienia własnymi środkami transportu obejmuje mniej zdarzeń losowych, a mianowicie:
-kataklizmy (jw.: ogień, huragan, powódź itp.),
-wypadek, któremu uległ środek transportu,
-rozbój,
-kradzież z włamaniem,
-kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.
-Mienie można ponadto ubezpieczyć od szkód powstałych przy załadunku bądź rozładunku.
Warto zastanowić się nad polisą cargo nawet przy wyborze zawodowego przewoźnika, mającego polisę OC, gdyż ubezpieczenie cargo ma szerszy zakres. Po pierwsze przewoźnicy często posiadają polisy o niskiej wartości. Ponieważ nasz towar będzie chroniony do granicy sumy ubezpieczenia, może się okazać, że zwrot nie stanowi jego równowartości. Ubezpieczenie cargo daje możliwość ochrony mienia aż do pełnej wartości. Po drugie ubezpieczenie przewoźnika nie obejmuje takich zdarzeń losowych jak wymienione powyżej pożary, powodzie, huragany itp. Ubezpieczyciele oferują różne rodzaje polis, w zależności od tego, jak wiele możliwych zdarzeń chcielibyśmy objąć ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia dla dealerów samochodów
Nie tylko firmy spedycyjne, transportowe czy kurierskie, czyli te zajmujące się przewożeniem towaru, potrzebują specjalnych, dostosowanych do ich potrzeb polis ubezpieczeniowych. Także inne przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z użytkowaniem samochodów osobowych, ciężarowych czy też innych pojazdów (np. motocykli) na co dzień, są narażone na ryzyko i straty. Ubezpieczyciele, np. https://www.insurancefactory.co.uk/motortrade-insurance/ oferują więc pakiety dla dealerów, sprzedawców, mechaników i właścicieli warsztatów. Ubezpieczenie pokryje ewentualne szkody powstałe na skutek jazd próbnych, pokazowych, dostarczania pojazdów do klienta czy warsztatu. Tego typu polisa zabezpiecza kierowcę, a nie konkretny pojazd i w przypadku wymienionych profesji wydaje się najlepszym wyborem.

Warto rozważyć odpowiednią opcję ubezpieczenia spośród licznych wariantów dostępnych na rynku, gdyż zapewni to firmie bezpieczeństwo finansowe nawet w przypadku najmniej przewidzianych wypadków i zdarzeń losowych.

d24rb0w

Podziel się opinią

Share
d24rb0w
d24rb0w
Więcej tematów