Trwa ładowanie...
d3iuy2v

Sondaż CBOS: NSZZ "Solidarność" dobrze ocenia 32 proc. badanych, OPZZ - 24 proc.

32 proc. badanych przez CBOS dobrze ocenia działalność NSZZ "Solidarność"; 34 proc. - ocenia ją źle. Aprobatę dla działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) wyraża 24 proc. respondentów, 33 proc. ma przeciwne stanowisko. Znaczny odsetek badanych nie potrafi ocenić obu związków. Pozytywnie na temat działalności Kościoła rzymskokatolickiego wypowiada się 62 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych - wynika z sondażu CBOS.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sondaż CBOS: NSZZ "Solidarność" dobrze ocenia 32 proc. badanych, OPZZ - 24 proc.
(WP, Fot: Andrzej Hulimka)
d3iuy2v

W sondażu przeprowadzonym w lutym CBOS sprawdził m.in., jak Polacy odbierają działalność związków zawodowych oraz Kościoła rzymskokatolickiego.

Według CBOS w ciągu ostatnich pięciu miesięcy minimalnie pogorszył się odbiór działalności związków zawodowych. Opinie na ich temat są nadal mocno podzielone, przy tym znaczny odsetek Polaków nie potrafi ustosunkować się do ich pracy.

Funkcjonowanie NSZZ "Solidarność" dobrze ocenia 32 proc. badanych, co oznacza spadek o 3 punkty proc. od września 2014 r. Źle na temat tego związku wypowiada się 34 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc. od września 2014 r.).

d3iuy2v

Z kolei działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) częściej jest krytykowana (33 proc., wzrost o 4 punkty proc. od września 2014 r.) niż aprobowana (24 proc., tyle samo, co we wrześniu ub.r.).

Problemy z oceną funkcjonowania NSZZ "S" zadeklarowało 33 proc. badanych, a z działaniem OPZZ - 43 proc.

W tabeli przedstawiającej zmiany opinii nt. związków na przestrzeni ostatnich lat wynika, że najwięcej ankietowanych (40 proc.) dobrze oceniało NSZZ "S" we wrześniu 2012 r, najwięcej negatywnych opinii było w grudniu 2012 r. - 39 proc. badanych.

Natomiast OPZZ najwięcej przychylnych opinii miało w październiku 2013 r. (26 proc. badanych), a najwięcej negatywnych oceń w październiku 2012 i lutym 2015 - po 33 proc. ankietowanych.

d3iuy2v

Jeśli chodzi o NSZZ "Solidarność", oceny dobre i złe niemal się równoważą; przypadku OPZZ przeważają negatywne, co więcej - w ciągu ostatnich miesięcy odsetek osób mający zastrzeżenia do funkcjonowania tej centrali nieco wzrósł - podsumowuje CBOS.

Do działalności związków zawodowych - podaje CBOS - bardziej przychylnie odnoszą się ankietowani o poglądach prawicowych niż centrowych, czy lewicowych. Respondenci identyfikujący się z lewicą relatywnie często źle oceniają funkcjonowanie obu central związkowych.

CBOS podaje, że pod względem pozytywnych opinii o NSZZ "S" wyróżniają się osoby praktykujące religijnie przynajmniej raz w tygodniu (zwłaszcza zaś kilka razy), uczniowie i studenci oraz bezrobotni, natomiast o OPZZ - rolnicy i renciści. Krytycznie o związkach zawodowych wypowiadają się przede wszystkim badani najlepiej wykształceni, mieszkańcy największych aglomeracji, osoby z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, prywatni przedsiębiorcy oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem.

CBOS zapytał również badanych o ocenę działalności Kościoła rzymskokatolickiego.

d3iuy2v

Pozytywnie na temat jego działalności wypowiada się 62 proc. badanych, co oznacza wzrost o 4 punkty proc. od października ub. roku. Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych - o 1 punkt proc. więcej niż w październiku 2014 r.

CBOS zauważa, że stosunek Polaków do działalności Kościoła rzymskokatolickiego jest raczej stabilny. Z tabeli przedstawiającej wyniki badań nt. oceny Kościoła w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i lutym 2015 r. wynika, że najniższy proc. pozytywnych deklaracji nt. działalności Kościoła - 54 proc. badanych - odnotowano we wrześniu 2010 r., a najwyższy w kwietniu 2010 r. - 73 proc. I odpowiednio najmniejszy procent respondentów miało negatywne zdanie o działalności Kościoła w kwietniu 2010 r. - 18 proc. Najwięcej krytycznych głosów było we wrześniu 2010 r. - 35 proc.

Negatywne opinie o działalności Kościoła - podaje CBOS - najczęściej wyrażają respondenci mający od 25 do 44 lat, najlepiej wykształceni, mieszkańcy większych aglomeracji, osoby uzyskujące najwyższe dochody per capita, badani nieuczestniczący w praktykach religijnych lub biorący w nich udział sporadycznie (kilka razy w roku) oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 lutego 2015 r. na liczącej 1003 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d3iuy2v

Podziel się opinią

Share
d3iuy2v
d3iuy2v
Więcej tematów