Trwa ładowanie...

Skok notowań rządu Tuska w ostatnim sondażu

We wrześniu, po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej i związanej z tym dymisji rządu, notowania Rady Ministrów sprawującej władzę do czasu powołania nowej zdecydowanie się poprawiły - wynika z sondażu CBOS.
Share
Ustępujący premier Donald Tusk przekazuje urząd nowej premier Ewie Kopacz
Ustępujący premier Donald Tusk przekazuje urząd nowej premier Ewie KopaczŹródło: PAP, Fot: Leszek Szymański
dz63eug

W porównaniu z sierpniem przybyło zwolenników rządu (o 12 punktów, do 35%), a zarazem ubyło jego przeciwników (o 7 punktów, do 37%); nieznacznie zmalała liczba badanych deklarujących obojętność wobec gabinetu Donalda Tuska (o 4 punkty, do 26%).

We wrześniu wzrosło także zadowolenie z polityki gospodarczej kończącego swoją działalność rządu. Przybyło respondentów uważających, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej (o 9 punktów, do 31%), ubyło zaś tych, którzy są przeciwnego zdania (o 8 punktów, do 58%).

W ciągu ostatniego miesiąca wzrosło zadowolenie z tego, że na czele rządu stał Donald Tusk. We wrześniu wyrażało je czterech na dziesięciu badanych (40%, wzrost o 14 punktów), blisko połowa zaś (49%, spadek o 11 punktów) była niezadowolona.

dz63eug

Zadowolenie z szefa rządu stosunkowo najczęściej wyrażali absolwenci wyższych uczelni, badani niebiorący udziału w praktykach religijnych, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, pracujący na własny rachunek, respondenci znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej, mieszkańcy miast największych oraz najmniejszych (do 20 tys. ludności), a także najstarsi respondenci. Aprobatę ustępującego premiera częściej deklarowali badani o lewicowej i centrowej orientacji politycznej niż osoby identyfikujące się z prawicą. Z kolei niechęć do Donalda Tuska jako premiera relatywnie najczęściej wyrażali najmłodsi badani (w wieku 18–24 lata), respondenci znajdujący się w trudniejszym położeniu materialnym, biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, a w grupach społeczno-zawodowych – uczniowie i studenci, robotnicy wykwalifikowani oraz renciści.

Badanie CBOS przeprowadzono między 11 a 17 września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej 946 dorosłych Polaków.

dz63eug

Podziel się opinią

Share
dz63eug
dz63eug
Więcej tematów