Trwa ładowanie...
d34er8f

Sejm zniósł zasiłki przedemerytalne


Sejm zdecydował o zmianie zasad przyznawania świadczeń przedemerytalnych pracownikom zwalnianym z winy zakładu pracy. Posłowie zdecydowali, że będzie tylko jedno świadczenie przedemerytalne, zamiast obecnych dwóch - zasiłku i świadczenia.

Share
d34er8f

Posłowie zdecydowali też o zmniejszeniu wysokości świadczenia przedemerytalnego z 90 do 80% kwoty emerytury, określonej w celu ustalenia wymiaru świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie przedemerytalne będzie wypłacane osobom, które spełniają warunki konieczne do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli osiągnęły wiek 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat w przypadku mężczyzn.

Za całą ustawą wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 242 posłów, przeciw opowiedziało się 173 posłów, 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Nie przeszedł wniosek mniejszości, aby na terenach zagrożonych strukturalnym bezrobociem świadczenie przedemerytalne było wyższe niż w pozostałych rejonach kraju i wynosiło nie mniej niż 140, a nie więcej niż 220% zasiłku dla bezrobotnych.

d34er8f

Nie zyskała też większości głosów poprawka zmierzająca do tego, aby przepisy ułatwiające zatrudnianie absolwentów obejmowały wszystkich absolwentów, a nie - jak chciał rząd i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - tylko zamieszkujących rejony uznane za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Posłowie odrzucili także poprawkę o przyznaniu świadczeń przedemerytalnych byłym członkom upadłych rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub kółek rolniczych. Zmiany te wiążą się z koniecznością oszczędności budżetowych. Rząd szacuje, że zmiany zasad przyznawania świadczeń przedemerytalnych dadzą około 50 mln zł oszczędności.

Sejm także w poniedziałek przyjął uchwałę zobowiązującą rząd do opracowania w przyszłym roku programów aktywizacji zawodowej i osłon socjalnych dla osób w wieku przedemerytalnym.

Za zaproponowaną przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny uchwałą głosowało 332 posłów, przeciw - 74 posłów, od głosu wstrzymało się 12 posłów.

d34er8f

Posłowie zobowiązali w uchwale rząd, aby w przyszłym roku opracował program aktywizacji zawodowej osób w wieku przedemerytalnym, które, w wyniku likwidacji zasiłków przedemerytalnych i zaostrzenia kryteriów uprawniających do nowych świadczeń przedemerytalnych, pozostaną bez pomocy finansowej. Programy te miałyby zostać wprowadzone od 1 stycznia 2003 r.

Intencją projektodawców była pomoc osobom, którym brakuje więcej niż 10 lat do emerytury, a które w przyszłym roku, po wejściu w życie nowych przepisów, zostaną zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

Ponadto Sejm oczekuje, że Rada Ministrów przedstawi kompleksowe zmiany w systemie pomocy społecznej, polegające m.in. na wykorzystaniu minimum socjalnego dla określenia kryteriów uprawniających do świadczeń oraz objęcia pomocą niektórych grup społecznych, w tym również osób w wieku przedemerytalnym. (an)

d34er8f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d34er8f
Więcej tematów