Trwa ładowanie...
dhld6vq

Pierwsze komitety wyborcze zgłosiły się do PKW

Do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiło się
już 9 komitetów wyborczych, które zamierzają wystartować w
wyborach samorządowych. Wśród nich jest 7 komitetów partyjnych, 1
koalicyjny i 1 organizacji społecznej.

dhld6vq
dhld6vq

PKW rozpatrzy pierwsze zgłoszenia w poniedziałek. O powstaniu swych komitetów zawiadomiły Komisję: Polska Partia Pracy, LPR, Związek Słowiański, Samoobrona Narodu Polskiego, Stronnictwo Demokratyczne, PSL i PiS.

Do PKW zgłosił się także koalicyjny komitet wyborczy "SLD+SdPl+PD+UP - Lewica i Demokraci" oraz komitet wyborczy organizacji Samoobrona Patriotyczna.

Zgodnie z samorządową ordynacją wyborczą do PKW muszą zgłosić się te komitety, które chcą wystawić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie.

Natomiast pozostałe komitety, które wystawiają kandydatów tylko w ramach jednego województwa, zawiadamiają odpowiedniego komisarza wyborczego w swoim regionie.

dhld6vq

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, na zawiadomienie o powstaniu komitetu wyborczego jest czas do 23 września, a ponieważ jest to sobota, komitety będą mogły złożyć zawiadomienie także w poniedziałek - 25 września.

W zawiadomieniu składanym do PKW trzeba podać m.in. nazwę komitetu wyborczego, adres jego siedziby, dane dotyczące pełnomocników, numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do rejestru partii.

W przypadku komitetów koalicyjnych podać trzeba także m.in. tekst umowy o zawiązaniu koalicji, a w przypadku komitetów organizacji społecznych - wyciąg ze statutu organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Do zgłoszenia komitetu wyborczego wyborców dołączyć trzeba minimum 1 tys. podpisów osób popierających jego utworzenie.

dhld6vq

Jeśli zawiadomienie o utworzeniu komitetu spełnia warunki zapisane w ordynacji, PKW ma trzy dni od momentu doręczenia zawiadomienia na jego przyjęcie.

Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym terminie zawiadomienie nie zostanie poprawione PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia.

Pełnomocnik wyborczy ma prawo wnieść skargę do Sądu Najwyższego na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę taką wnosi się w ciągu 3 dni od doręczenia pełnomocnikowi postanowienia Komisji.

Sąd Najwyższy rozpatruje skargę i wydaje orzeczenie w ciągu 5 dni. Orzeczenie SN jest ostateczne. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, PKW niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o przyjęciu zawiadomienie komitetu wyborczego.

dhld6vq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhld6vq
Więcej tematów