Trwa ładowanie...

MEN opublikowało materiały dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zapowiedziane materiały dla nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, m.in. przykładowe scenariusze lekcji. Są one dostępne na stronie internetowej resortu edukacji. Ogłoszono wyniki badania Instytutu Badań Edukacyjnych, pierwszego tego typu w Polsce.

Share
MEN opublikowało materiały dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Fot: MEN
d41tn7p

Przygotowanie materiałów minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała w lipcu przy okazji ogłoszenia wyników badania Instytutu Badań Edukacyjnych na temat edukacji seksualnej w szkołach.

Badanie miało odpowiedzieć na pytania: skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka, jakie są oczekiwania młodych ludzi i dorosłych wobec zajęć z tego obszaru oraz jakie są opinie na temat aktualnie realizowanych zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

d41tn7p

Było to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Uczestniczyli w nim młodzi dorośli (18-latkowie) i rodzice dzieci w wieku 6-17 lat.

W ramach badania porównano m.in. zapisy podstawy programowej nauczania przedmiotu wychowanie do życia z oczekiwaniami rodziców i uczniów dotyczących tematów, jakie powinny być poruszane na lekcjach tego przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych. Pokazało ono, że są tematy wskazane przez uczestników badania, których nie ma w podstawie programowej, są też takie, które ich zdaniem powinny być poruszane na innych niż obecnie.

Opublikowany w środę pakiet materiałów dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji.

Całość publikacji składa się z czterech pozycji: "Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli", "Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć", "Rodzice dzieciom - rozmowy o seksualności. Trzy etapy, wiele trudności, jedno wyzwanie", "Zagrożenia pornografią. Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego związanego z dostępem do treści pornograficznych".

d41tn7p

Przygotowany materiał uwzględnia większość rekomendacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Dodatkową pomocą dla nauczycieli jest publikacja dotycząca zagrożeń rozwoju psychoseksualnego związanych z dostępnością pornografii, zgodnie z zaleceniami IBE.

Jako uzupełnienie publikacji dla nauczycieli przygotowana została broszura adresowana do rodziców dzieci na różnych etapach rozwojowych. Zawiera ona wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi i w jaki sposób przekazywać dzieciom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego.

Broszura jest odpowiedzią na zgłaszaną przez rodziców potrzebę podniesienia własnych kompetencji wychowawczych w tym zakresie. Jak zaznacza MEN, może być ona wykorzystywana przez nauczyciela przedmiotu jako materiał edukacyjny podczas informacyjnego spotkania z rodzicami.

Pakiet materiałów przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie resortu edukacji. Do ich opracowania zaproszeni zostali eksperci - praktycy: psycholodzy, terapeuci, metodycy i nauczyciele przedmiotu wychowania do życia w rodzinie.

d41tn7p

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie prowadzone są w szkołach podstawowych (w klasach V-VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin przeznaczonych w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły: w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga pisemnej zgody, a jedynie pisemnego sprzeciwu, jeśli rodzice nie chcą, by dziecko brało w nich udział. Edukacja seksualna jest tylko jednym z elementów tych zajęć. Sposób ich prowadzenia oraz zakres przekazywanej na nich wiedzy jest krytykowany przez edukatorów seksualnych i środowiska liberalne.

Badanie Instytutu Badań Edukacyjnych pokazało, że zdecydowana większość rodziców uważa, że zajęcia na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka są bardzo ważne oraz, że oczekują wsparcia szkoły w tej kwestii.

d41tn7p

Podziel się opinią

Share
d41tn7p
d41tn7p
Więcej tematów