Trwa ładowanie...

Lepszy produkt, większy zysk. Te badania naukowe wspierają biznes

Nowe centrum badawcze Politechniki Krakowskiej już działa. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt akredytowane laboratorium powstało, by wspierać naukę i przemysł. Wyniki innowacyjnych testów i analiz przydadzą się firmom chociażby przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Płatna współpraca z Politechniką Krakowską
 Źródło: materiały partnera
d3161si
d3161si

Warte ponad 7 mln zł Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE) działa w odnowionych przestrzeniach budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Mimo krótkiego stażu posiada już prestiżową akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. To nie tylko dowód na najwyższą jakość świadczonych tu usług badawczych, ale też potężny atut na tle krajowej i europejskiej konkurencji. Co ważne, z jego możliwości skorzystają nie tylko naukowcy, ale też biznes.

– Otwarcie Akredytowanego Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych umożliwia Politechnice Krakowskiej prowadzenie na wysokim, europejskim poziomie nowych oraz ulepszonych prac, a także świadczenie usług badawczych, głównie z zakresu wysoko zaawansowanych materiałów oraz technologii dla przemysłu. Powstanie nowej placówki przyczyni się też do wzrostu potencjału naukowego, gospodarczego oraz poziomu innowacyjności województwa małopolskiego – podkreśla prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Szeroka oferta badań

Producenci nowoczesnych wyrobów potrzebują dziś wielu analiz, w tym m.in. parametrów fizycznych i chemicznych konkretnych surowców oraz produktów.

d3161si

– Aparatura, w którą jest wyposażone LMiUE, pozwala na innowacyjne badania, m.in. właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych różnych materiałów, np. izolacyjnych czy budowlanych, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich będą one eksploatowane – tłumaczy dr inż. Jan Wrona, kierownik nowego laboratorium.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Eksperci z LMiUE wykonują również ważne dla ochrony środowiska analizy chemiczne i oznaczenia zanieczyszczeń obecnych w surowcach i produktach, a także w glebie, wodzie i powietrzu, m.in. pestycydów, hormonów czy leków.

Co więcej, badania objęte akredytacją PCA pozwalają wyznaczyć przewodowość cieplną w stanie ustalonym, np. dla płaskich i cylindrycznych materiałów izolacyjnych, a także zbadać temperaturę oraz entalpię topnienia (ilość energii potrzebnej do stopienia jednostki masy danej substancji) i krystalizacji tworzyw sztucznych metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). 

d3161si

Oferta LMiUE to także: możliwość ustalenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych i okien, analiza składu spalin, gazów uwalnianych do atmosfery, procesowych oraz zanieczyszczeń powietrza, badania substancji organicznych, w tym ropopochodnych, w glebie i skale.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Nowocześniej i ekologiczniej

LMiUE wyposażone jest m.in. w stanowiska do badań przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych, zestaw do kompleksowych analiz chromatograficznych (pozwalających wykryć nawet śladowe ilości substancji w gotowym produkcie), w tym analiz zanieczyszczeń powietrza, wód, gruntów i żywności.

d3161si

Laboratorium posiada także wieloparametrowy, przenośny analizator gazów, analizator do pomiaru przewodności cieplnej i dyfuzyjności ciał stałych, proszków, płynów i past. Kolejne urządzenia to m.in. przenośne systemy pomiarowe do określania współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i szkło oraz piec komorowy do badań materiałów w wysokich temperaturach – do 1600°C.

Co ważne, wyniki przeprowadzonych w LMiUE badań mogą być wykorzystane m.in. przy wdrażaniu nowych produktów na rynek.

– Producent, który przekaże próbki do badań zyskuje pewność, że otrzymane z akredytowanego laboratorium wyniki są najwyższej jakości, spełniają najbardziej rygorystyczne międzynarodowe standardy oraz są obarczone znikomym ryzykiem pomyłki – zapewnia Jan Wrona.

d3161si

Badania pozwalają firmom ograniczyć koszty produkcji, zmniejszyć liczbę wadliwych produktów, a co za tym idzie zwiększyć zysk, pozyskać nowych klientów i stworzyć nowe możliwości ekspansji.

– Wyniki badań mogą posłużyć unowocześnianiu procesów wytwórczych i produktów oraz wesprzeć podejmowanie wyzwań o charakterze ekologicznym czy związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pozwalają m.in. ograniczyć zużycie energii w budynkach i instalacjach przemysłowych, a także skuteczniej walczyć ze smogiem czy zanieczyszczeniem wód – zauważa kierownik laboratorium.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Połączenie nauki i biznesu

LMiUE jest częścią Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej. Pozostałe placówki to działające na Wydziale Mechanicznym PK Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oraz Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych.

d3161si

– RZAL pozwolił nam skonsolidować potencjał badawczy uczelni w kilku znaczących dyscyplinach naukowych: inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, górnictwie, energetyce oraz inżynierii chemicznej. Tym samym Kraków i Małopolska zyskują kluczowy ośrodek naukowo-badawczy, działający w oparciu o najnowocześniejszą technologię pomiarową i systemy badawcze oraz ściśle łączący naukę i innowacje techniczne z zastosowaniami przemysłowymi – zapewnia dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK, kierownik projektu RZAL.

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych powstało dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości 5,41 mln zł.

Więcej informacji o działalności i ofercie LMiUE można znaleźć na stronie laboratorium.

Płatna współpraca z Politechniką Krakowską
d3161si

WP Wiadomości na:

d3161si
Więcej tematów