Trwa ładowanie...
Informacja prasowa
26-11-2015 13:29

Jak napisać dobry projekt i otrzymać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


(( bigphoto http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36009/belka_gorna_-_nowe_logo_.jpeg ))
** Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs na realizację inicjatyw wspierających młodych mieszkańców Małopolski. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowane mogą być projekty dla osób, które nie radzą sobie na rynku pracy. Rozmawiamy z Marcinem Karnią, pracownikiem punktu konsultacyjnego POWER w WUP Kraków. ** **_ Jest to już drugi nabór w tym roku, w którym startować mogą instytucje rynku pracy, dialogu społecznego, partnerstwa lokalnego. Czy oznacza to, że w ramach pierwszego konkursu (ogłoszonego w czerwcu 2015 r -przyp. red.) było zbyt mało projektów, które spełniły kryteria? _**
W pierwszym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie złożono 190 projektów. Do oceny formalno-merytorycznej przeszło 185. Należy podkreślić, że konkurs PO WER w Małopolsce był w ogóle pierwszym ogłaszanym w Polsce. Wstępna ocena złożonych projektów wskazywała, że wnioski, które otrzymają dofinansowanie nie wyczerpią puli pieniędzy przeznaczanych na to działanie. 17 listopada ogłoszony został kolejny konkurs, z terminem naboru od 18 grudnia do 31 grudnia 2015 r.
_ ** Jakie były błędy w złożonych projektach? **_
Te, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszym naborze, nie spełniły jednego lub kilku kryteriów formalnych wskazanych w dokumentacji konkursowej. Najwięcej trudności sprawiło wnioskodawcom zaplanowanie form wsparcia i ich kosztów w taki sposób, aby były one zgodne z wymogami zapisanymi w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniach wykonawczych do niej.

Jak napisać dobry projekt i otrzymać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójŹródło: Fotolia
d46hkfw
d46hkfw

_ Instytucje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to...
W konkursie mogą startować agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, ochotnicze hufce pracy, publiczne służby zatrudnienia oraz instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego. Dzięki ogłoszonemu konkursowi PO WER mają możliwość zdobycia dofinansowania i realizacji działań odpowiadających potrzebom młodych osób na rynku pracy. To również szansa na realizację pomysłów i przedsięwzięć, na które same nie miałyby wystarczających funduszy.
Jakie projekty mogą być realizowane? _
Przede wszystkim takie, które będą kompleksowo wspierać aktywizację edukacyjno-zawodową osób młodych, biernych zawodowo. Podstawową zasadą w projektach musi być indywidualizacja wsparcia. Przejawiać się ma ona w identyfikacji potrzeb młodej osoby, jej możliwości, szans na rynku pracy oraz pomocy w wytyczeniu ścieżki zawodowej. W zależności od diagnozy młodej osobie może zostać zaproponowany bogaty wachlarz wsparcia: pomoc w znalezieniu pracy, kontynuacja nauki, podniesienie kwalifikacji, np. poprzez szkolenia.

_ Komu jeszcze można zaproponować pomoc w ramach projektów?
W ramach PO WER można realizować projekty dla osób, które powinny już wejść na rynek pracy, ale mają z tym trudności. Propozycją mogą być tutaj staże, praktyki, czy dofinansowanie miejsca pracy czy wyposażenia stanowiska pracy. Elementem projektu mogą być różnego rodzaju formy uzupełnienia kwalifikacji w celu podjęcia pracy w innym sektorze. Konkurs PO WER promuje również działania wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Projekt może uwzględnić m.in. doradztwo i szkolenia dla młodych w celu założenia firmy, a także bezzwrotne dotacje na prowadzenie własnego biznesu. Nie należy zapominać, że PO WER wspiera także młode osoby niepełnosprawne poprzez likwidację barier na jakie napotykają szukając pracy.
Jakie cechy ma mieć dobrze przygotowany projekt? _
Nie ma prostej recepty na idealny wniosek. Przygotowując się do złożenia projektu powinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentami i wytycznymi dotyczącymi danego Programu Operacyjnego.(http://www.power.wup-krakow.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami)
Następnie uważnie przeczytać dokumentację konkursową wraz załącznikami (http://www.power.wup-krakow.pl/skorzystaj/nabory)
. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb grupy, dla której dedykowany jest dany konkurs w oparciu o własne doświadczenie, ale także o dostępne dane statystyczne. Zachęcam do śledzenia strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a szczególnie zakładki Małopolski Rynek Pracy http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_analizy-tematyczne, gdzie znajdują się badania i analizy dotyczące rynku pracy w regionie.

d46hkfw

Kolejnym krokiem w pisaniu projektu jest zaproponowanie takich form wsparcia, które najlepiej odpowiadać będą na zdiagnozowane potrzeby osób młodych. Nie mniej ważną kwestią jest wycena tych działań tak, aby odzwierciedlała stawki rynkowe oraz zaplanowanie tego wsparcia w czasie.

_ Jak wygląda droga projektu po złożeniu go w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie? _
W pierwszej kolejności projekty są sprawdzane pod kątem braków formalnych lub oczywistych omyłek np. braku podpisów osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy. Po pozytywnym wyniku weryfikacji lub po dokonaniu poprawy wskazanych błędów wniosek kierowany jest do dalszego etapu jakim jest ocena formalno-merytoryczna.

Jeżeli w konkursie złożonych zostanie mniej niż 200 wniosków eksperci z Komisji Oceny Projektów ocenią je w terminie do 70 dni od daty zakończenia naboru. Jeżeli tych projektów będzie więcej, czas na ocenę może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni. Warto podkreślić, że wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu od negatywnej oceny swojego projektu.

d46hkfw

Kolejnym etapem są negocjacje prowadzone z beneficjentami, którzy przeszli ocenę formalno-merytoryczną. Negocjacje rozpoczyna się z beneficjentem, którego projekt otrzymał najlepszą ocenę we wcześniejszym etapie. Toczą się one do wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs.
_ Kiedy i jakie są jeszcze możliwości realizacji projektów w ramach POWER?
Warto wiedzieć, że w Małopolsce, oprócz projektów instytucji wybranych w konkursach, realizowane są projekty powiatowych urzędów pracy finansowane z PO WER. Projekty ruszyły w 2015 r., kolejne edycje uruchamiane będą co roku. Inicjatywy te to szansa dla młodych osób bezrobotnych. Projekty w powiatowych urzędach pracy polegają na organizacji wysokiej jakości staży, szkoleń zawodowych oraz pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W urzędzie pracy przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza potrzeb i potencjału młodych osób. Na tej podstawie dobierane jest odpowiednie wsparcie. W każdym powiatowym urzędzie pracy dostępny jest pakiet pomocy. Warto więc pytać o możliwości w ramach POWER w konkretnych urzędach.
Zakończenie negocjacji oznacza publikację listy beneficjentów z informacją o wyniku oceny. Z wyłonionymi podmiotami podpisywane są umowy.
Kiedy i jakie są jeszcze możliwości realizacji projektów w ramach POWER? _
Warto wiedzieć, że w Małopolsce, oprócz projektów instytucji wybranych w konkursach, realizowane są projekty powiatowych urzędów pracy finansowane z PO WER. Projekty ruszyły w 2015 r., kolejne edycje uruchamiane będą co roku. Inicjatywy te to szansa dla młodych osób bezrobotnych. Projekty w powiatowych urzędach pracy polegają na organizacji wysokiej jakości staży, szkoleń zawodowych oraz pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W urzędzie pracy przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza potrzeb i potencjału młodych osób. Na tej podstawie dobierane jest odpowiednie wsparcie. W każdym powiatowym urzędzie pracy dostępny jest pakiet pomocy. Warto więc pytać o możliwości w ramach POWER w konkretnych urzędach.

W kolejnych latach będą także ogłaszane konkursy dla innych podmiotów związanych z rynkiem pracy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.power,wup-krakow.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów (http://www.power.wup-krakow.pl/skorzystaj/nabory).

Zachęcam do pisania projektów dla osób młodych i korzystania z możliwości jakie daje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

d46hkfw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d46hkfw
Więcej tematów