ycipk-2h00u8

Expose premiera: chcemy sukcesu!

Premier Jarosław Kaczyński zapewnił w expose, że jego rząd będzie rządem kontynuacji - przyjmie te same cele i kierunek działania, co rząd Kazimierza Marcinkiewicza - i jednocześnie rządem odważnych decyzji. W expose premier mówił o priorytetach swojego rządu - zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i energerycznego Polski. Zapowiedział również walkę w imię tradycyjnego modelu rodziny.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Expose premiera: chcemy sukcesu!
(PAP)
ycipk-2h00u8

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce, co - w jego opinii - jest dobrą podstawą do zwalczania plagi nędzy i bezrobocia. Jako główne przesłanki premier wymienił szybki wzrost dochodu narodowego, szybki wzrost eksportu i produkcji przemysłowej, spadek bezrobocia i mocną złotówkę. Szef rządu zaznaczył, że chciałby, by jego rząd był "rządem nadziei i optymizmu".

Chcemy sukcesu!

Chcemy sukcesu, sukces to słowo klucz dla przyszłości Polski, to musi być sukces, który odczują miliony polskich rodzin, który będzie budował ich perspektywę i przyszłość. Jesteśmy głęboko przekonani, że są podstawy do takiego sukcesu - zaznaczył premier.

ycipk-2h00u8

Premier powiedział, że pierwszym i podstawowym założeniem jego rządu - "zasadą zasad" - będzie stwierdzenie "warto być Polakiem, warto, by Polska trwała jako duży, liczący się europejski kraj".

Podkreślił jednocześnie, że Polska ma najniższy w Europie dochód narodowy, malejący przyrost naturalny, coraz bardziej negatywny bilans imigracyjny. Kraj boryka się z niską innowacyjnością, brakiem mieszkań, słabą infrastrukturą i wysokim bezrobociem.

Przyczyny takiego stanu rzeczy - ocenił J. Kaczyński - tkwią w dominacji "różnych niedobrych interesów grupowych, które wywierały wpływ na polską politykę we wszystkich jej dziedzinach".

Priorytety rządu: gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne i zabezpieczenie przed terroryzmem

ycipk-2h00u8

Premier Kaczyński podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i zabezpieczenie państwa przed terroryzmem będą priorytetem jego rządu.

Premier zapowiedział, że niedługo wpłynie do Sejmu projekt ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Liczę na jego wielopartyjne poparcie - zaznaczył szef rządu. Zapewniałaby ona instrumenty, które mogły być wykorzystane w sytuacji skrajnej - dodał premier.

Zapewnił również, że jego rząd nie przekroczy deficytu budżetowego, określonego na poziomie 30 mld złotych. Będziemy w tym kierunku podejmować trudne, bardzo trudne wysiłki (...) to być może konfliktowe, ale polska złotówka musi być mocna, to jest warunek naszego sukcesu - powiedział premier Kaczyński. Jak poinformował, pracuje już nad tym nowy minister finansów Stanisław Kluza.

Premier podkreślił też, że złotówka jest bardzo mocna. Dodał, że wszystko wskazuje na to, iż ze złotówki będziemy korzystać jeszcze przez wiele lat.

ycipk-2h00u8

Zapowiedź ważnych reform finansów publicznych

Jarosław Kaczyński powiedział, że jego rząd chce przeprowadzić dwie istotne reformy finansów publicznych. Premier wyjaśnił w expose, że chodzi o konsolidację wydatków publicznych oraz o zmianę metody przygotowywania budżetu.

Jarosław Kaczyński powiedział, że konsolidacja wydatków publicznych doprowadzi do ich obniżenia. Podkreślił, że jego rząd chce tą reformę jak najszybciej wprowadzić, tak by funkcjonowała już w przyszłym roku. Przyznał, że są pewne opoźnienia w tej sprawie, ale podkreślił, że minister finansów Stanisław Kluza obiecał, że nadrobi zaległości. Odnosząc się do drugiej reformy, czyli metodologii przygotowywania budżetu - Jarosław Kaczyński powiedział, że zmiana ta nie jest możliwa do wprowadzenia w krótkim czasie. Podkreślił, że w resorcie finansów pracuje nad tym zespół pod kierunkiem Teresy Lubińskiej. Dodał, że przy przygotowywaniu tej reformy.

Jarosław Kaczyński zapewnił w sejmowym expose, że zwróci się do środowisk akademickich, "aby ludzie kierowani do spółek Skarbu Państwa byli ludźmi o niepodważalnych kwalifikacjach".

ycipk-2h00u8

Zdaniem Kaczyńskiego, obecnie majątek państwowy wykorzystywany jest nieracjonalnie. Mamy do czynienia z wyciekiem środków dla celów prywatnych. Mamy do czynienia z mechanizmami, które działały w przeszłości, ale i takimi, które nadal chcą funkcjonować i prowadzą do traktowania tej sfery (majątku państwowego) jako sfery szczególnego rodzaju łupu - powiedział szef rządu.

Jak dodał, zadaniem rządu, w które będzie się osobiście angażował jako premier, jest skończenie z tym stanem rzeczy. Podkreślił, że w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace, "aby zorganizować to wszystko inaczej, na nowych lepszych zasadach".

Lustracja musi być przeprowadzona z całym zdecydowaniem - powiedział w sejmowym expose premier. Dotyczy to wszystkich agentów, gdziekolwiek by byli - oświadczył. Jak zaznaczył, rząd popiera uchwalenie nowej ustawy lustracyjnej i będzie dążył do tego, by była ona realizowana.

Lustracja bogatych

ycipk-2h00u8

Premier podkreślił ponadto, że konieczna jest lustracja majątkowa. Taka, która sięgałaby głęboko - zaznaczył. Ten rząd nie ma nic przeciwko ludziom zamożnym. Ale jeśli chodzi o ludzi funkcjonujących w życiu publicznym, to ta zamożność musi być poddana dokładnemu sprawdzeniu. Musimy wiedzieć, kto i z jakiego powodu jest zamożny - podkreślił.

Przypomniał, że w zeszłej kadencji jako poseł był członkiem komisji etyki i sprawdzał oświadczenia majątkowe posłów. Często miałem poczucie, że poza tym oświadczeniem jest bardzo, bardzo wiele i to bardzo wiele musi zostać przedstawione opinii publicznej - powiedział premier.

Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział w expose walkę z dwoma polskimi patologiami - korupcją i biurokracją. Mitręga biurokratyczna (...) utrudnia działania w sferze gospodarczej i społecznej. Dzisiaj trudne i wymagające licznych zabiegów jest wybudowanie nawet psiej budy. (...) To musi być zmienione i będzie zmienione - oświadczył. Zapowiedział, że odpowiednie ustawy w tej sprawie są już przygotowywane.

Za drugą - jeszcze groźniejszą - patologię uznał przestępczość i "pozostającą w jej centrum korupcję". To jest patologia związana z wykorzystywaniem dla celów prywatnych środków publicznych, budowanie układów mafijnych wokół aparatu państwowego, przenikanie mafii do tego aparatu - wyliczał. To jest ta niezwykle rozległa choroba, z którą chcieliśmy walczyć, deklarowaliśmy walkę i walczyć będziemy - oświadczył J. Kaczyński.

Premier powiedział, że zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa także wobec "mniejszych przestępstw, wykroczeń czy nawet zwykłych zakłóceń spokoju". Musimy doprowadzić do tego, żeby Polak wiedział, że prawo do spokoju w mieszkaniu, na ulicy, w pracy, to jest jego prawo strzeżone przez państwo - podkreślił Kaczyński.

Premier zapowiedział również walkę z korporacjami. Korporacje uczyniły Polsce, a szczególnie młodszemu pokoleniu Polaków, wiele krzywdy. Blokują (one) możliwość awansu, blokują szansę młodego pokolenia, w niejednym wypadku wypychają go poza granicę naszego kraju, ale przede wszystkim podnoszą koszty polskiego rozwoju i koszty obsługi inwestycji - powiedział J. Kaczyński.

Mówił też o powołanym Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; zapowiedział reformę MSWiA, wzmocnienie pozycji wojewody oraz wprowadzenie w niedalekiej przyszłości "pionu dyscyplinarnego" w całej administracji. Premier podkreślił ponadto, że naprawie państwa służyć mają m.in. "prowadzone bez politycznych immunitetów, ale też (...) bez żadnych politycznych celów" wielkie śledztwa, "które mają pokazać prawdę i rozbić wielkie mafijne struktury".

Premier bronił Kościoła i tradycyjnego modelu rodziny

Godzić w instytucję Kościoła to godzić w fundamenty polskiego życia narodowego - oświadczył w sejmowym expose premier. Kościół boryka się ze zły bagażem przeszłości - powiedział premier, odnosząc się do ujawnianych przez media przypadków współpracy księży z SB. Tego bagażu nie da się odrzucić - podkreślił szef rządu.

W expose Kaczyńskiego znalazł się również wątek małżeństw homoseksualnych. Premier zapewnił, że jego rząd będzie bronił tradycyjnego modelu rodziny i strzegł zapisu, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Będziemy bronić tego, co jest fundamentem życia społecznego, aby polska rodzina trwała - zadeklarował premier Kaczyński. Nie damy sobie wmówić, że czarne jest białe - podkreślił szef rządu.

Będziemy czynić wszystko, by polska rodzina została obroniona wobec tego ataku, który są na nią prowadzone - zaznaczył.

Zapowiedział, że rząd będzie podejmował działania zmierzające do tego, by udzielić wsparcia społecznego, psychologicznego tym rodzinom, które ze względu na emigrację są rozdzielone.

"3 miliony mieszkań - to realne"

Premier Jarosław Kaczyński w expose oświadczył, że Polakom można w stosunkowo nieodległym czasie dać dostęp do tanich kredytów mieszkaniowych - "przy stosunkowo niewielkim wkładzie i przy niewielkiej racie miesięcznej - ok. 500 złotych".

Jak tłumaczył, będzie to wymagać "inżynierii prawnej i finansowej". W polskich bankach jest dzisiaj nadpłynność. Pieniądze w Polsce są, trzeba tylko umieć je wykorzystać - powiedział.

Przypomniał wyborczą obietnicę PiS wybudowania 3 milionów mieszkań. Jak wyjaśnił, 1,2 miliona z nich ma być budowanych metodą komercyjną. Poinformował, że obecne plany Ministerstwa Budownictwa to tylko pół miliona mieszkań.

Premier Jarosław Kaczyński powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że jednym z priorytetów jego rządu będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych. Będę te wysiłki wzmagał i egzekwował - podkreślił.

Polska nie może być krajem, który pod tym względem tak bardzo różni się od sąsiadów na Południu i Zachodzie. Nie może być tak, że wjazd do naszego kraju oznacza wjazd do innej sfery cywilizacyjnej - powiedział J. Kaczyński.

Przyrzekam, że będziemy to zmieniać, a jeżeli społeczeństwo udzieli nam legitymizacji na dłużej, to z pewnością zmienimy - dodał szef rządu.

J. Kaczyński wyraził również konieczność obniżenia kosztu połączeń internetowych i telefonicznych, "tak by Polska była bliżej świata".

Premier wymieniał także atuty Polski. Za najważniejszy z nich uznał ogromny wzrost liczby osób kształcących się na poziomie wyższym. W 1989 r. wlekliśmy się tutaj w ogonie Europy, bodajże tylko Albania wlokła się za nami. Dzisiaj w Europie jesteśmy na drugim miejscu - zaznaczył J. Kaczyński. Jak dodał, kwalifikacje podnosi także bardzo wiele osób ze starszego pokolenia.

Polskie społeczeństwo ma dzisiaj zasób intelektualny, a w niemałej mierze także kulturowy, znacznie większy niż 16 lat temu. To jest nasz największy sukces tamtego czasu, oczywiście poza niepodległością i demokracją - podkreślił premier. J. Kaczyński odniósł się też do kwestii finansowania przez państwo badań naukowych. W jego ocenie, liczba polskich patentów jest "na zastraszająco" niskim poziomie. Trzeba stworzyć perspektywę wyraźnego zwiększenia środków na te cele - podkreślił.

Jak zaznaczył, Polska wydaje na badania naukowe mniej niż niejeden wielki koncern. W żadnym wypadku nie musi tak być, nie obiecuję państwu, że szybko osiągniemy wymogi strategii lizbońskiej (3% PKB na naukę), ale musimy w tym kierunku iść - powiedział premier.

Premier zapowiedział, że jego rząd będzie miał odwagę podjąć zdecydowane działania dotyczące świata sportu, w tym piłki nożnej. Działania te mają być związane głównie z walką z korupcją. Nie wierzę, że Polska ma mniej zdolnych piłkarzy niż Chorwacja - zaznaczył J. Kaczyński.

Premier ocenił, że niezwykle ważna jest polityka historyczna i budowanie dumy Polaków. Ponadto, jak zaznaczył, polska szkoła musi uporządkować proces dydaktyczny i wychowawczy.

Trzeba konsolidować polską świadomość narodową, trzeba budować dumę Polaków. Czynią to inne narody, także takie, które mają się z czego w historii tłumaczyć - powiedział J. Kaczyński.

Zaznaczył, że szkoła musi przekazywać młodym Polakom "korpus wiedzy, który pozwoli odnajdować się w narodowej wspólnocie, rozumieć polskie symbole, polskie odniesienia historyczne i literackie".

Zdaniem premiera, w procesie dydaktycznym i wychowawczym młodzieży dzieje się "bardzo dużo złego". Niczemu dobremu nie służy to, co łączy się z bardzo trudną sytuacją wychowawczą. W niejednym wypadku szkoły zostały poddane terrorowi ze strony uczniów najgorszych, najbardziej brutalnych i agresywnych - ocenił szef rządu.

Według niego, pewne mechanizmy proponowane przez nowoczesną pedagogikę budują opresję wobec uczniów kulturalnych, zdolnych, chcących się uczyć.

Jak dodał, chce, aby nauczyciele otrzymali status funkcjonariuszy publicznych. Aby - jak zaznaczył - nakładanie im na głowę koszy od śmieci było poważnym przestępstwem.

Polska wieś - ogromny potencjał

Polska wieś to ogromny problem społeczny i moralny - oświadczył premier Kaczyński. Jak podkreślił, zadaniem jego rządu jest przystąpienie do racjonalnego rozwiązywania tych problemów.

Wieś to wielki potencjał. Spójrzcie na to co dzieje się w polskim eksporcie żywności. Dzieje się bardzo wiele, bardzo dobrych rzeczy. Czyli można- przekonywał premier.

Zdaniem Kaczyńskiego, polska wieś potrzebuje odważnych zmian w oświacie. Mamy tutaj szereg niedobrych zjawisk, które z góry degradują dzieci i młodzież wiejską, jeśli chodzi o ich przyszłość - zaznaczył.

Jak podkreślił, wieś potrzebuje też energii, po to, aby na można było tam budować fabryki. To w ramach środków europejskich musi być załatwione - podkreślił J. Kaczyński.

Zwrócił też uwagę, że wieś potrzebuje dostępu do Internetu. Jak zaznaczył, "są tutaj pomysły wykorzystania fal radiowych".

Odważne decyzje premier zapowiedział też w dziedzinie energetyki. Pytał, czy Polska nie powinna zastanowić się nad energią atomową, bo - jak podkreślił - niedługa wydobywanie węgla brunatnego będzie ciężkie do zaakceptowania w UE ze względu na dużą degradację środowiska, jaką ono powoduje. Premier Jarosław Kaczyński powiedział w sejmowym expose, że Polska obecnie ma do dyspozycji dwa potencjały, które powinna wykorzystać: środki z Unii Europejskiej oraz możliwość uczestniczenia w rynku europejskim.

Premier zapowiedział, że jego rząd będzie czynić wszystko, aby środki z Unii zostały racjonalnie, na zasadach solidarności, ale też bez dyskryminacji podzielone i aby zostały wykorzystane w całości. Jak zaznaczył, "znakomicie" swoje zadanie w tej dziedzinie wypełnia minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

Jak podkreślił premier, rynek europejski, który "niestety ciągle nie jest w pełni wolny" jest ogromny i prowadzi do tego, że polski eksport wzrasta rocznie o 20%. To jest też szansa na nowy, młody, energiczny polski kapitalizm, oparty o gospodarkę, która oparta jest o wiedzę - dodał.

Premier Jarosław Kaczyński zadeklarował, że Polska opowiada się za rozszerzeniem Unii Europejskiej o Ukrainę. Zaznaczył też, że Polska chce mieć jak najlepsze stosunki z sąsiadami na Wschodzie.

J. Kaczyński powiedział, że wejście Ukrainy do UE to kwestia "pełności Unii, jej bezpieczeństwa". Zaznaczył, że jego rząd chce poprawy stosunków ze wschodnimi sąsiadami. Premier zastrzegł jednak w expose, że w tej sferze potrzeba przede wszystkim cierpliwości.

Podtrzymujemy nasze poparcie dla ruchów demokratycznych, ale nie chcemy tego poparcia przeciwstawiać dążeniu do poprawy stosunków - dodał. Według premiera, "w żadnej dziedzinie pośpiech, a bywa, że i histeria, tak bardzo nie przeszkadza jak właśnie tu". Tu musimy być - po pierwsze - cierpliwi, po drugie - cierpliwi i po trzecie - cierpliwi - zaznaczył.

Procesy, które będą prowadziły do zaakceptowania Polski jako ważnego podmiotu europejskiego i ważnego partnera także dla naszych wschodnich sąsiadów, a w szczególności dla naszego wielkiego wschodniego sąsiada, czyli Rosji, będą prawdopodobne długo trwały - ocenił szef rządu.

Jarosław Kaczyński zapowiedział kontynuację sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Premier podkreślił, że nasz kraj nie jest bowiem "narodem dezerterów".

Jarosław Kaczyński powiedział, że nasz kraj nadal też będzie aktywnie uczestniczyć w sojuszu NATO. Zapowiedział również aktywną współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej.

Premier zapowiedział , że Polska będzie chciała nawiązać ściślejszą współpracę z Azją, Afryką i Ameryką Łacińską. To dzisiaj ważne obszary świata. Jak ważnym obszarem świata jest Azja, w szczególności Azja Wschodnia, nie trzeba tłumaczyć. Chcemy być tam obecni i w sensie gospodarczym, ale i w sensie kulturowym - podkreślił premier.

Premier zapowiedział też dokonanie przełomu w stosunkach z Polonią. To jest wielki zasób, miliony Polaków, w tym także i takich, którzy mają dobrą albo i bardzo dobrą pozycję społeczną, mieszkają poza naszymi granicami- podkreślił J.Kaczyński.

Ocenił, że Polonia może umacniać pozycję Polski na świecie, ale "potrzebuje wyraźnego, jednoznacznego sygnału". Zaznaczył, że "bardzo niedobrze" jest z realną działalnością w konsulatach. Tam często są skanseny PRL i musimy to zmienić - ocenił.

Jarosław Kaczyński podziękował również premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi za podjęcie się wypełnienia trudnej misji przewodzenia rządowi w sytuacji, w której przez długi czas nie było większości parlamentarnej. Wypełnił tę misję. Należą mu się słowa podziękowania - powiedział premier Kaczyński.

Zaznaczył, że wydarzenia związane z powołaniem koalicji i potrzeba zapewnienia spójności działania władz powodowały, że w rządzie, oprócz premiera Giertycha i Leppera, znalazł się również on. To jedyna przyczyna tego posunięcia - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Kończąc expose premier poprosił o poparcie dla swojego rządu. Mimo tego, co się zdarzyło w ciągu ostatniego roku w polskim życiu publicznym wyrażam nadzieję, że będziemy jednak przy zachowaniu podziału na władzę i opozycję osiągać wspólne cele - podkreślił.

Teraz planowana jest godzinna przerwa, po której odbędzie się ponadsześciogodzinna debata klubowa. Najwcześniej o godz. 20 zostanie przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla rządu J. Kaczyńskiego.

Uzyskanie wotum zaufania jest warunkiem ukonstytuowania się rządu. Sejm uchwala wotum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. (sm)

*Wydarzenia TV POLSAT*

Więcej na ten temat w serwisie Wydarzenia.wp.pl

Polub WP Wiadomości
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Ważne
0
Smutne
0
Ciekawe
0
Irytujące
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-2h00u8

ycipk-2h00u8
ycipk-2h00u8