Trwa ładowanie...
dfk7ij8

Emerytura dla matek z czwórką dzieci już od 2019. Sprawdź komu będzie przysługiwać

Emerytura dla matek z co najmniej czwórką dzieci. Poznaj kryteria i zasady.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Emerytura dla matek z czwórką dzieci już od 2019. Sprawdź, komu będzie przysługiwać
Emerytura dla matek z czwórką dzieci już od 2019. Sprawdź, komu będzie przysługiwać (iStock.com)
dfk7ij8

Emerytura dla matek i ojców z co najmniej 4 dzieci

U chwalonym 25 września projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok rząd potwierdził finansowanie programu. Na emerytury „matczyne” – MRPiPS zamierza przeznaczyć kilkaset milionów złotych. Projekt ustawy jest realizacją zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w części odnoszącej się do uhonorowania osób, które wychowały minimum czworo dzieci. Tacy rodzice mają zostać docenieni, gdyż z powodu długoletniej opieki nad potomstwem nie wypracowali emerytury odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Świadczenie – komu przyznawane?

Emerytury matczyne będą przyznawane matkom, które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czworo dzieci. Jeżeli matka dzieci umrze lub porzuci potomstwo, świadczenia będą również przyznawane wychowującym je ojcom. Emerytury matczyne są przeznaczone jedynie dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury (wówczas otrzymają stosowne wyrównanie).

dfk7ij8

Emerytura dla matek – zasady i kryteria

Wiadomo, że świadczenia przysługują jedynie osobom zamieszkującym terytorium Polski w trakcie ich pobierania. Z emerytur matczynych nie będą mogły korzystać osoby:

- które są pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej
- których władza rodzicielska jest ograniczona (np. przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej)
- które po przyznaniu świadczeń zostaną tymczasowo aresztowane, odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w całodobowych placówkach odwykowych

Emerytury matczyne – od kiedy obowiązują?

Emerytury mają być przyznawane od 60 roku życia w przypadku kobiet i od 65 w przypadku mężczyzn. Szacuj się, że prawo o ubieganie się o świadczenia będzie przysługiwało około 80 tys osób. Osoby, które chcą pobierać świadczenie, muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS lub KRUS. Planowo emerytury matczyne mają wejść w życie już od stycznia 2019 roku.

Emerytury dla matek z czwórką dzieci będą wynosić tyle, co najniższe emerytury (w chwili obecnej to około 880 zł netto).

dfk7ij8

Podziel się opinią

Share

dfk7ij8

dfk7ij8
Więcej tematów