Trwa ładowanie...

Egzamin zawodowy 2019 CKE. Jak będzie wyglądał i kiedy się rozpoczyna?

Egzamin zawodowy jest zewnętrznym egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Share
Egzamin zawodowy 2019 CKE. Jak będzie wyglądał i kiedy się rozpoczyna?
Źródło: PAP/EPA
d38rz56

Egzamin zawodowy 2019 CKE

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE), pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Podchodzą do niego absolwenci: zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.

W 2019 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

  • 10 stycznia – 17 lutego (część pisemna – 11 stycznia), tylko kwalifikacja AU.66 (część praktyczna – 11 stycznia);
  • 19 czerwca – 4 lipca (część pisemna – 19 czerwca), tylko kwalifikacje AU.04, AU.35, AU.36, AU.39, AU.61, AU.63, AU.66, AU.67, BD.01, BD.17, BD.31, EE.01, EE.08, EE.10, TG.08, ST.04, MG.08, MG.14, MS.04, MS.05, MS.08, MS.14, MS.18, RL.10, RL.26;
  • tylko kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik pożarnictwa 7 maja – 6 czerwca (część pisemna MS.20 – 7 maja).

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w komunikacie dyrektora CKE dostępnym na cke.gov.pl.

Egzamin zawodowy 2019 CKE – szczegóły

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  • części pisemnej - trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze;
  • części praktycznej - część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie należy uzyskać:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów);
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

d38rz56

Egzamin zawodowy jest bezpłatny dla uczniów oraz słuchaczy. W przypadku absolwentów opłata wynosi 173,20 zł za cały egzamin i jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. Opłata jest identyczna również w przypadku młodocianych pracowników, choć w takich wypadkach koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Osoba zdająca, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Źródło: cke.gov.pl

d38rz56

Podziel się opinią

Share
d38rz56
d38rz56
Więcej tematów