Trwa ładowanie...
d21pcy7
Artykuł sponsorowany
19-05-2008 01:00

Bezpłatne usługi doradców zawodowych

100 nowych placówek udzielających pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych rozpoczęło swoją działalność. Już teraz możesz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w jednej z Agencji ZDZ-Net.

Artykuł sponsorowany
d21pcy7
d21pcy7

Od kilku lat obserwujemy w Polsce coraz intensywniejszy rozwój poradnictwa zawodowego. Mamy coraz więcej dobrze wykształconych doradców, powstają nowe ośrodki doradcze, rozwija się poradnictwo w szkołach, urzędach pracy, organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych (fundacje, firmy prywatne itp.). Mimo dużego postępu w tej dziedzinie, dotychczas nikomu nie udało się stworzyć dużej bazy niepublicznych placówek powiązanych ze sobą, pracujących według jednego standardu i świadczących usługi poradnictwa zawodowego na terenie całego kraju. Wyzwanie to, przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, podjęli twórcy, realizatorzy i uczestnicy Projektu ZDZ-Net Ogólnopolska Sieć Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego.

Nowoczesne poradnictwo w ZDZ-Net

Wysiłek budowania 100 agencji podejmowany był w okresie 17 miesięcy. Właśnie teraz rozpoczyna swoją działalność 100 Agencji Poradnictwa Zawodowego ZDZ-Net. Agencje korzystają z istniejącej już bazy lokalowej Zakładów Doskonalenia Zawodowego, które wciąż rozwijają ofertę swoich usług. Nowoczesne ośrodki poradnictwa zawodowego, zdolne do świadczenia wysokiej jakości usług, wymagają wsparcia metodycznego w postaci wyposażenia, narzędzi, metod i szkoleń personelu. W odpowiedzi na te potrzeby, w ramach Projektu przygotowano pakiet narzędzi i metod doradczych tworzony specjalnie z myślą o klientach ZDZ-Net, na który składają się: seria wydawnictw fachowych o zawodach i rynku pracy, doradcze programy komputerowe, w tym tworzony na potrzeby sieci Multimedialny Planer Edukacji Ustawicznej. 200 pracowników Agencji ZDZ-Net uczestniczyło w 3-etapowym cyklu szkoleń przygotowującym do pracy doradcy zawodowego, w ramach których realizowane były m.in. zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie pracy z klientem, korzystania
z najnowszych specjalistycznych narzędzi i technik doradczych oraz stosowania w praktyce wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego. Dodatkowo ośrodki wyposażone zostały w materiały do samokształcenia dla doradców oraz najlepsze obecne na rynku pozycje wydawnicze dla klientów. Wszystkie usługi Sieci ZDZ-Net świadczone będą zgodnie z opracowanym standardem gwarantującym ich wysoką jakość.

Z myślą o klientach …

Sieć ZDZ-Net jest w stanie udzielać porad szerokiej grupie klientów. Wiedza i doświadczenie Zakładów Doskonalenia Zawodowego w dziedzinie kształcenia ustawicznego połączona jest z nowoczesnymi metodami i technikami doradczymi tworzonymi w Projekcie. Agencje ZDZ-Net gwarantują wysoką jakość usług i dają pewność, że bezpłatne informacje i porady otrzyma każdy bez względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i przyszłe aspiracje zawodowe. Działalność Sieci ma na celu pomoc klientom w dokonywaniu świadomych i trafnych wyborów dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego.

d21pcy7

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Efektywną realizację zapewnia dobra współpraca wykonawców z Instytucją Wdrażającą – Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Sieci Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego ZDZ-Net można odnaleźć na stronie internetowej www.zdz-net.pl. Dodatkowych informacji udzielają również realizatorzy projektu: Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego www.zzdz.pl, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego www.wmzdz.olsztyn.pl, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze www.zdz.zgora.pl oraz ECORYS Polska www.ecorys.pl.

Projekt „ZDZ-Net Ogólnopolska Sieć Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Artykuł sponsorowany
d21pcy7

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21pcy7
Więcej tematów