WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
minister
+1
28-08-2007 (13:30)

Andrzej Waśko nowym wiceministrem edukacji

Literaturoznawca, badacz romantyzmu
polskiego Andrzej Waśko został powołany na stanowisko wiceministra
edukacji - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Nowy sekretarz stanu w MEN, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

Andrzej Waśko, ma 46 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 r. został doktorem nauk filologicznych, na podstawie pracy "Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863". W 2002 r. habilitował się pracą "Zygmunt Krasiński. Oblicza poety".

Był stypendysta m.in. Funduszu Niezależnej Literatury i Kultury Polskiej (Instytut Literacki w Paryżu), Fundacji Kościuszkowskiej (w latach 1996-1997 wykładał literaturę i kulturę polską w University of Illinois w Chicago), Fundacji Kultury Jana Pawła II w Rzymie.

WP

Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie oraz Towarzystwa Naukowego im. Stanisława ze Skarbimierza. Należy też do grona współpracowników powstającego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski w Warszawie, jako koordynator zespołu ekspertów ds. okresu 1795- 1918.

Waśko specjalizuje się w historii literatury okresu romantyzmu. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej "Biblioteka Sarmacka". Do jego najważniejszych publikacji naukowych oraz prac edytorskich i redakcyjnych zaliczyć można m.in.: "Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863", "Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia".

Od 1991 r. był członkiem redakcji dwumiesięcznika "Arka", a w latach 1994-1997 współzałożycielem Wydawnictwa Arcana i zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Arcana".

W 2003 r. Waśko założył i został Prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka, w ramach którego m.in. zainicjował kampanię przeciw handlowi pracami magisterskimi i licencjackimi, a także program promocji i popularyzacji historii regionalnej pn. "Wielkie i Małe Królestwo".

WP

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Waśko jest żonaty. Ma jedno dziecko - syna Jerzego.

Polub WP Wiadomości
WP
WP