Trwa ładowanie...
d1p13xh

USA: loteria DV-2003 już za kilka dniJuż w poniedziałek 1 października br. rozpocznie się przyjmowanie podań do nowej loterii wizowej DV-2003. Po raz drugi z rzędu (po 5 latach przerwy) w loterii będą mogli wziąć udział Polacy. W porównaniu z ubiegłym rokiem Departament Stanu wprowadził kilka istotnych zmian. Przypominamy obowiązujące warunki loterii.

d1p13xh

Na Greenpoincie i w innych polskich dzielnicach Nowego Jorku pojawiły się sprzedawane za kilka dolarów "pakiety loteryjne" ­- gotowe formularze i koperty, które wystarczy tylko wypełnić i wysłać, aby zgłosić swój udział w loterii. Wiele z nich zawiera jednak podstawowe błędy, które mogą zdyskwalifikować w przedbiegach nasze podanie. Warto więc dokładniej zapoznać się z oficjalna instrukcja, aby nie strącić szansy w przedbiegach.

Po co loteria?
Departament Stanu USA przewidział na rok budżetowy 2003 (rozpoczynający się 1 października 2002 r.) rozlosowanie 50 tysięcy wiz. Jeszcze do niedawna roczna pula wynosiła 55 tys. rocznie, jednak Kongres przyznał 5 tys. wiz Nikaraguańczykom. Celem loterii wizowych jest "zróżnicowanie etniczne" emigracji do USA. "Zielone karty" rozlosowuje się wśród obywateli państw "niedoreprezentowanych" w strukturze amerykańskiego społeczeństwa. Zgodnie z prawem z programu wyłączeni są więc obywatele państw, którzy w ciągu minionych 5 lat otrzymali więcej niż 50 tys. wiz stałego pobytu. W tym roku takich krajów jest trzynaście. Ponieważ legalna imigracja z Polski powoli się zmniejsza, w loterii DV-2003 mogą wziąć udział osoby urodzone na dzisiejszym terytorium RP. Do loterii wizowej dopuszczono tym razem prawie wszystkie kraje europejskie. Nie wezmą w niej udziału jedynie obywatele Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem osób urodzonych w Irlandii Północnej).

Co się zmieniło?
Centrum wizowe przyjmujące zgłoszenia mieści się w Kentucky, ale ­- w porównaniu z ubiegłym rokiem -­ zmieniono adres. Wprowadzono też wymóg wysyłania zdjęć wszystkich członków rodziny petenta i warunki formalne, jakie powinny spełniać fotografie. Także informacje o koniecznym stażu pracy dla osób nie posiadających średniego wykształcenia można obecnie zweryfikować w Internecie (www.onetcenter.org).

Maksymalnie 3500 wiz
W tegorocznej loterii ­- podobnie jak w poprzednich -­ obowiązuje ograniczenie nie pozwalające obywatelom żadnego z krajów biorących w niej udział przekroczyć 7 procent corocznie przyznawanych wiz. W praktyce oznacza to, że tylko 3500 osób urodzonych w jednym kraju ­- również w Polsce ­- będzie mogło otrzymać wizę imigracyjną do USA. W loterii DV-2002 zawiadomienia o wygranej dostało ponad 4707 osób z Polski (Departament Stanu zawiadamia zawsze więcej osób, niż wynosi limit wiz) i zapewne wyczerpią cały limit.

d1p13xh

Oprócz tego co roku obowiązują kontynentalne limity przyznawania wiz. W ubiegłych latach na Europę przypadało ponad 20 tys. "zielonych kart" z 50-tysięcznej puli.

Kto może wziąć udział w loterii?
Kandydat na imigranta musi się legitymować średnim wykształceniem lub przepracować dwa z ostatnich pięciu lat w zawodzie wymagającym co najmniej dwuletniego przyuczenia. Średnie wykształcenie oznacza w praktyce co najmniej 12 lat edukacji. Nie ma obowiązku przedstawienia konsulowi oferty pracy.

Kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
Przyjmowanie podań rozpocznie się dokładnie minutę po 12:00 w południe (czasu Wschodniego Wybrzeża) w poniedziałek 1 października 2001, a zakończy w południe w środę 31 października 2001 roku. W tym czasie listy muszą dotrzeć do loteryjnej skrytki pocztowej. Kolejność nadsyłania listów nie będzie miała żadnego znaczenia przy losowaniu. Należy więc tak zaplanować wysłanie zgłoszenia, aby zmieścić się w wyznaczonym przez Departament Stanu miesiącu. Znając funkcjonowanie poczty w Polsce i w USA w praktyce wystarczy wrzucenie listu do skrzynki w pierwszych dniach wyznaczonego przez Departament Stanu terminu, aby mięć pewność, że dotrze on do adresata w terminie.

Warunki udziału w loterii
Obowiązuje zasada wysyłania tylko jednego zgłoszenia na osobę. Zgłoszenia podwójne będą eliminowane przez komputer. Małżeństwa mogą wysłać dwa podania ­ po jednym na każdego współmałżonka. Zgłoszenie podpisuje tylko jedna osoba.

d1p13xh

Na zgłoszeniu należy wymienić nazwisko małżonka i wszystkich dzieci stanu wolnego, które nie ukończyły jeszcze 21 lat. Nazwisko współmałżonka wpisujemy, nawet jeżeli pozostajemy z nim w separacji. Wpisujemy także dzieci współmałżonka, nawet jeśli nie są naszymi biologicznymi dziećmi oraz dzieci adoptowane.

Ponieważ istnieje wymóg posiadania średniego wykształcenia, samodzielnych zgłoszeń nie powinny wysyłać osoby bez polskiej matury, które nie ukończyły 18 lat.

Udział w loterii jest całkowicie bezpłatny. Dopiero po ewentualnym wylosowaniu wizy należy uiścić wszystkie opłaty związane z normalną procedurą ubiegania się o stały pobyt w USA oraz specjalną loteryjną opłatę dla zwycięzców programu DV.

Zgłoszenie
Nie ma żadnego określonego formularza, na którym należałoby wypisać zgłoszenie.
Aby wziąć udział w loterii, wystarczy wysłać pod wskazanym adresem kartkę papieru, na której wyraźnie, alfabetem łacińskim trzeba podąć następujące dane:

  1. Pełne nazwisko i imię wnioskodawcy (w kolejności: nazwisko, pierwsze imię, drugie imię). Nazwisko należy podkreślić.
  2. Datę i miejsce urodzenia. Datę zapisujemy w kolejności: dzień ­ miesiąc ­ rok. Nazwę miejsca urodzenia powinno się podąć w języku angielskim, jeśli istnieje odpowiednik w tym języku. Należy podać miejscowość, województwo oraz kraj urodzenia (w obecnie uznawanych granicach).
  3. Nazwę kraju pochodzenia wnioskodawcy, jeśli różni się od kraju urodzenia. Ten punkt nie dotyczy większości osób kwalifikujących się do udziału w loterii DV-2003. Dotyczy tylko osób, które urodziły się w kraju wyłączonym z programu DV-2003, które: ˇ mają małżonka urodzonego w kraju zakwalifikowanego do programu DV-2003 i na tej podstawie biorą udział w loterii. ˇ w momencie urodzenia nie były stałymi mieszkańcami kraju, w którym przyszły na świat (np. ich rodzice przebywali na placówce dyplomatycznej czy handlowej).
  4. Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia współmałżonka i dzieci osoby składającej podanie. Zarówno współmałżonek, jak i wszystkie dzieci (stanu wolnego) do lat 21 maja w przypadku wylosowania automatyczne prawo do wizy imigracyjnej. Dzieci i współmałżonek mogli urodzić się w kraju nie objętym programem DV-2003. Prawa do wizy imigracyjnej nie posiadają natomiast rodzice petenta.
  5. Adres do korespondencji. Musi być identyczny z wymienionym na kopercie. Można podać także numer telefonu.
  6. Fotografie wnioskodawcy, współmałżonka i dzieci, wykonane w ciągu minionych 6 miesięcy, o wymiarach 2 cale na 2 cale (51 mm x 51 mm). Zdjęcia muszą być wykonane en face i na jasnym tle, bez nakrycia głowy lub ciemnych okularów. Fotografie należy przymocować przezroczystą taśmą do zgłoszenia. Nie używamy spinaczy i zszywaczy. Na odwrocie zdjęć należy napisać drukowanymi literami imię i nazwisko i datę urodzenia każdego z członków rodziny.
  7. Osobisty podpis wnioskodawcy. Jest to warunek konieczny, aby zgłoszenie nie zostało odrzucone.
d1p13xh

Dokąd wysłać zgłoszenie?
Osoby urodzone w Europie powinny wysyłać podania pod adresem:
DV-2003 Program
Kentucky Consular Center
3003 Visa Crest
Migrate, KY 41903-3000
USA

Mieszkańcy innych kontynentów wysyłają listy pod podobnym adresem, różniącym się jednak numerem kodu pocztowego. Do Europy włączone zostały wszystkie azjatyckie republiki b. ZSRR. Natomiast osoby urodzone w Izraelu wysyłają zgłoszenie z azjatyckim kodem.

List należy wysłać pocztą zwykłą lub lotniczą. Listy polecone, telegramy, przesyłki kurierskie, ekspresy i listy przyspieszone (priority mail) itp. nie będą przyjmowane.

Koperta
W lewym górnym rogu koperty należy wypisać drukowanymi literami po angielsku nazwę kraju wnioskodawcy poniżej zaś ­- pełne imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres, pod który należy wysłać zawiadomienie o przesłaniu wizy. (UWAGA! Adres musi być identyczny z umieszczonym na wniosku w środku koperty).
Nie umieszczenie powyższych danych na kopercie spowoduje automatyczne odrzucenie podania. Na kopercie w adresie zwrotnym powinny być więc umieszczone dwie nazwy państw, nawet gdyby w obu przypadkach był to ten sam kraj.
Ze względu na konieczność automatycznego sortowania koperta powinna mieścić się w wymiarach od 6 do 10 cali długości (od 15 do 25 cm) oraz 3,5 do 4,5 cala szerokości (od 9 do 11 cm).

d1p13xh

Co po wygranej?
Tylko zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni o wygranej. Informacje o wybraniu przez komputer powinny nadejść do szczęśliwych zwycięzców loterii między kwietniem a czerwcem 2002. Zawiadomienie o wygranej nie oznacza jeszcze przyznania wizy. W ubiegłych latach Departament Stanu zawiadamiał aż 90 tysięcy kandydatów na limit 50 tys. wiz. Wizy będą przyznawane w kolejności wylosowania, a każda z zarejestrowanych osób otrzyma informacje o miejscu w kolejce. W miarę "wykruszania się" kandydatów z początku listy szansę na otrzymanie wizy otrzymają osoby z dalszymi numerami. Wszystko zależeć więc będzie od tempa załatwiania formalności.

"Zielone karty" z programu DV-2003 zostaną rozdzielone dopiero w roku budżetowym 2003, czyli miedzy 1 października 2002 a 30 września 2003 roku.

Prawnicy imigracyjni ostrzegają, że z udziałem w loterii nie należy więc wiązać poważniejszych planów. Nie powinno się też rezygnować z innych możliwości legalizacji pobytu w USA.

Loteria wizowa to przede wszystkim szansa legalnego przyjazdu do USA dla osób mieszkających poza Ameryką. Tylko ci zwycięzcy loterii, którzy legalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, będą mogli załatwić bez problemów wszystkie formalności na miejscu. Sytuacja nielegalnych imigrantów jest dużo bardziej skomplikowana. W przypadku wyjazdu po wizę z USA obowiązywałby ich bowiem trzy- lub dziesięcioletni zakaz powrotu, co wykluczałoby możliwość załatwienia na czas wszystkich formalności i powrotu z "zieloną kartą". Oficjalna instrukcja Departamentu Stanu dołączona do przepisów loterii informuje, że o zmianę statusu bez konieczności opuszczania terytorium USA mogą się starać te osoby, które kwalifikują się do tego w ramach rozdziału 245 (Section 245) prawa imigracyjnego (INA). Tymczasem paragraf 245(i) pozwalający nielegalnym imigrantom na legalizację statusu bez konieczności wyjazdu z USA przestał obowiązywać i nie wiadomo, czy zostanie ponownie przegłosowany i czy będzie jeszcze w mocy w momencie przyjmowania
podań o wizę imigracyjną od zwycięzców programu DV-2003. (Tomasz Deptuła/pr)

d1p13xh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1p13xh
Więcej tematów