WP

Premier odwołuje urzędników związanych z PSL

Tylko do 15 marca Czesław Siekierski będzie wiceministrem rolnictwa, a Maciej Leśny podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory
premier odwołał dwudziestu wysokich urzędników rekomendowanych przez PSL.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Siekierski jest także pełnomocnikiem rządu do spraw dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE.

Od 3 marca Kazimierz Gutowski nie jest już podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kosiniak-Kamysz utracił stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a Zenon Kosiniak-Kamysz - podsekretarza stanu w MSWiA. Premier odwołał poza tym jeszcze sześciu podsekretarzy stanu, wśród nich Jana Kołtuna, dotychczasowego zastępcę kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mirosław Pietrewicz przestał być prezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

WP

Premier odwołał także dziesięciu wicewojewodów - śląskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal jest związany z PSL Aleksander Bentkowski. Dyrektor biura prasowego resortu rolnictwa Małgorzata Książyk poinformowała, że nowy minister rolnictwa Adam Tański nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej odwołania Bentkowskiego. Szef ARiMR odpowiada za wprowadzanie systemu IACS, który jest niezbędny do tego, by po wejściu do UE rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie.(an)

Polub WP Wiadomości
WP
WP