Trwa ładowanie...
d36l22k

Pozostało niewiele czasu na zgłoszenie ws. głosowania korespondencyjnego

Tylko do poniedziałku osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki tej formie głosowania osoby, które nie mogą dotrzeć do urn wyborczych, czują się pełnoprawnymi obywatelami - mówi Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pozostało niewiele czasu na zgłoszenie ws. głosowania korespondencyjnego
(WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)
d36l22k

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Pomocniczy wzór wniosku znajduje się w serwisie informacyjnym PKW: http://info.pkw.gov.pl/uprawnienia-dla-wyborcow-niepelnosprawnych-samorzad/.

By obywatel nie czuł się wykluczony

Pawłowski ocenia, że możliwość zagłosowania za pomocą poczty sprawia, że niepełnosprawni mogą czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Przyznaje jednak, że kluczowe jest, by osoby do tej pory wykluczone zachęcić do skorzystania z tej formy głosowania. Jak mówił - chodzi o wybór tych radnych czy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy będą reprezentowali interesy tej grupy obywateli. - W kolejnym rozdaniu środków europejskich duża ich część będzie rozdzielana w samorządach. To nam, naszemu środowisku powinno zależeć, by dokonać właściwego wyboru, by osiągnąć to, czego oczekujemy, o co walczymy - zaznaczył. Podkreślił, że w mediach rusza właśnie kampania dotycząca głosowania korespondencyjnego skierowana do wyborców niepełnosprawnych.

d36l22k

Wyborca, który złożył wniosek ws. głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w poniedziałek, 10 listopada powinien otrzymać do rąk własnych pakiet wyborczy (za pokwitowaniem odbioru). Pakiet wyborczy to: zaadresowana koperta zwrotna, karta (karty) do głosowania, koperta na kartę (karty) do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał.

Po zaznaczeniu kandydatów karty trzeba włożyć do koperty i zakleić. Następnie tę zaklejoną kopertę wraz z podpisanym oświadczeniem trzeba włożyć do koperty zwrotnej i przekazać za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej. Pracownik powinien zgłosić się po odbiór pakietu najpóźniej w piątek, 14 listopada. Przesyłka przekazywana jest bezpłatnie. Głosy oddane za pomocą poczty muszą trafić do właściwej komisji obwodowej do zakończenia głosowania.

Kto może skorzystać?

Prawo do oddania głosu przez pocztę mają osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zagłosować w ten sposób mogą też wyborcy posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, do II grupy inwalidów a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Prawo to nie dotyczy pacjentów szpitali, mieszkańców domów opieki społecznej, aresztowanych i przebywających w zakładach karnych.

d36l22k

Jak się zgłosić?

W zgłoszeniu kierowanym do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres, na który ma być przesłany pakiet. Ponadto w zgłoszeniu należy oświadczyć, że jest się wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Trzeba zaznaczyć, których wyborów dotyczy zgłoszenie. Należy do niego także dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności a także żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Wyborcy niepełnosprawni i osoby w wieku 75 lat lub więcej mogą zagłosować przez pełnomocnika; wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do piątku, 7 listopada.

Niepełnosprawni w wyborach samorządowych mogą zagłosować poza swoim okręgiem wyborczym jeśli na terenie ich okręgu nie ma lokalu przystosowanego do ich potrzeb. Lokal, w którym chcieliby zagłosować musi jednak znajdować się na terenie tej samej gminy. Na złożenie wniosku w urzędzie gminy w tej sprawie jest czas do środy, 12 listopada.

d36l22k

Nakładka do głosowania w alfabecie Braille'a jest wydawana w lokalu wyborczym na prośbę osoby niepełnosprawnej.

Można liczyć na pomoc

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną może przebywać osoba udzielająca pomocy. Nie może nią być członek komisji ani mąż zaufania.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada; druga tura - jeśli w pierwszej nie zostanie wyłoniony wójt, burmistrz lub prezydent miasta - 30 listopada. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych jest możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego.

d36l22k

Podziel się opinią

Share
d36l22k
d36l22k
Więcej tematów