Trwa ładowanie...
Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Bardziej mobilna Europa dzięki Funduszom Europejskim

Lepiej połączona Europa to sprawniejsza komunikacja i bardziej rozbudowana infrastruktura. Więcej dróg i połączeń oznacza łatwiejsze podróżowanie, wygodniejsze dojazdy do pracy, szybszy transport towarów. Unijne projekty transportowe mają wspierać naszą mobilność zarówno na większych, jak i mniejszych odległościach. Co to wsparcie oznacza w praktyce? Jak rozwijać transport, nie zapominając o ekologii?

Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – TuszynBudowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – TuszynŹródło: MFiPR
d47bs4j
d47bs4j

Lepiej połączona Europa jako cel

Unia Europejska w ramach Polityki Spójności dąży do zrealizowania konkretnych celów. Te mają być osiągnięte w kolejnej perspektywie finansowej, w latach 2021-2027. Jednym z nich jest cel "Lepiej połączona Europa", którego działania mają poprawić infrastrukturę transportową, zwiększyć dostępność i efektywność systemów transportowych oraz promować zrównoważoną mobilność. Wspieranie publicznego transportu miejskiego, który będzie przyjazny środowisku jest także jedną z kluczowych dziedzin związanych z mobilnością. Publiczny transport miejski zapewnia dostępność transportu dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich dochodu, wieku czy stanu zdrowia, przyczynia się do zmniejszenie zatłoczenia na drogach. Przez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji poprawia się również jakość powietrza.

Prace na liniach kolejowych na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze MFiPR
Prace na liniach kolejowych na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/TurzeŹródło: MFiPR

Nie tylko autostrady i koleje

W samym tylko Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do dziś przebudowano ponad 1000 km linii kolejowych i wybudowano ponad 1600 km nowych odcinków dróg, w tym dróg ekspresowych i autostrad.

d47bs4j

Ważne jest jednak zaznaczenie, że "Lepiej połączona Europa" nie dotyczy wyłącznie autostrad i kolei, chociaż dla przeciętnego mieszkańca efekty tych właśnie inwestycji są najmocniej odczuwalne. Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T obejmuje różne rodzaje transportu, w tym także transport wodny, lotniczy i multimodalny. Istotą wdrażania inwestycji infrastrukturalnych jest chęć stworzenia warunków dla lepszej i bardziej efektywnej mobilności obywateli państw członkowskich. Takich, które umożliwiają swobodny przepływ towarów i usług. Rozbudowywanie sieci TEN-T ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE.

Co zyskamy?

Niezaprzeczalną korzyścią "Lepiej połączonej Europy" jest stworzenie dobrze skomunikowanej i zintegrowanej sieci transportowej w naszej części globu, a w związku z tym – rozwój gospodarki, wzmacnianie spójności terytorialnej, a także zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Co ważne, projekty mają mieć również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez redukcję hałasu i preferowanie transportu publicznego. Istotnym elementem działań w ramach tego celu Polityki Spójności jest także poprawa bezpieczeństwa transportu i lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zrównoważona i inteligenta mobilność

O co chodzi w "zrównoważonej i inteligentnej mobilności", o której mówi się coraz więcej? To nowe podejście do tematu transportu, które uwzględnia równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. W praktyce dąży do takiej organizacji transportu, aby był on efektywny, bezpieczny, dostępny dla różnych grup społecznych i korzystał z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ale to nie wszystko! Zrównoważona mobilność zmierza do ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Stąd promuje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zeroemisyjnych środków transportu.

Prace na liniach kolejowych na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze MFiPR
Prace na liniach kolejowych na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/TurzeŹródło: MFiPR

Europejczyku, wsiadaj na rower!

Jak możemy się domyślać, rower idealnie wpisuje się w założenia zrównoważonej mobilności. Cieszy więc fakt, że jego popularność wśród Europejczyków stale wzrasta. Stosowanie tego środka transportu przynosi wiele korzyści, zarówno dla ekologii, oszczędzania energii i czystego powietrza, jak i naszego zdrowia poprzez zwiększanie aktywności fizycznej.

d47bs4j

Rower stał się popularnym środkiem transportu w miastach, dlatego coraz więcej inwestują one w infrastrukturę rowerową – ścieżki rowerowe, stacje rowerowe i systemy wypożyczania rowerów. Ponadto rower stanowi tańszą alternatywę w porównaniu do innych środków transportu.

Dotychczasowe wsparcie a jakość dróg

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej do tej pory zrealizowano wiele projektów dotyczących infrastruktury drogowej. Wśród nich możemy wymienić, m.in. projekty polegające na budowie i przebudowie dróg, poprawie bezpieczeństwa (budowa chodników, instalacje oświetlenia, modernizacje oznakowania drogowego), rozwoju infrastruktury drogowej w miastach związanej z pierwszeństwem dla transportu publicznego.

Polska przeszła prawdziwą rewolucję drogową dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Podczas naszego członkostwa w UE, polska sieć dróg szybkiego ruchu znacząco się rozrosła – mowa o ilości wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych.

Zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej to kluczowy priorytet dla Polski. Na inwestycje drogowe wydaliśmy ponad 209 mld zł, z czego większość stanowiły środki unijne.21 lat temu mieliśmy 500 km dróg szybkiego ruchu, z czego tylko 110 km stanowiły drogi ekspresowe. Dziś, możemy być dumni z prawie 1800 km autostrad i około 3000 km dróg ekspresowych. To transformacja, którą odczuwa każdy z nas.

d47bs4j

Dalsze kroki

Kontynuując nasze zaangażowanie w Politykę Spójności UE, będziemy dalej inwestować w infrastrukturę, tworząc jeszcze lepsze połączenia, zwiększając mobilność i poprawiając jakość naszego życia. W realizacji projektów pomoże nam nowy program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera
Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
d47bs4j

WP Wiadomości na:

d47bs4j
Więcej tematów