WP

Ewa Symonides odwołana z Ministerstwa Środowiska

Premier Marek Belka odwołał Ewę Symonides ze
stanowiska podsekretarza stanu - Głównego Konserwatora Przyrody w
Ministerstwie Środowiska i powołał na to stanowisko Zbigniewa
Witkowskiego - poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjnego
Rządu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Witkowski zajmuje się zagadnieniami ochrony populacji, gatunków i ekosystemów, problematyką ochrony przyrody w kontekście krajobrazowym, a także wpływem turystyki i rekreacji na przyrodę i środowisko. Jest kierownikiem Zakładu Ekologii w Instytucie Turystyki AWF w Krakowie. Jest przewodniczącym Rady Pienińskiego Parku Narodowego, członkiem Rad Parków Narodowych Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Świętokrzyskiego.

Witkowski urodził się w 1943 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do marca tego roku pracował w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Przewodniczył Wojewódzkim Komisjom Ochrony Przyrody w Krakowie i Katowicach oraz komisji "Natura 2000" w Państwowej Radzie ochrony Przyrody, był członkiem rad nadzorczych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie.

Opublikował ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym kilkanaście w prestiżowych podręcznikach i czasopismach międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej.

WP

Witkowski jest bezpartyjny. Jest żonaty, ma 4 dzieci. Pracę w MŚ rozpocznie z dniem 1 sierpnia.

Polub WP Wiadomości
WP
WP