Trwa ładowanie...
d2wmon8

Watykan: potępiamy antysemityzm i dyskryminację Żydów

W związku z polemiką wokół wprowadzonych zmian w modlitwie za Żydów w tradycyjnym mszale łacińskim, Watykan oświadczył, że tekst ten nie oznacza zmiany doktryny Kościoła. Jednocześnie Watykan oświadczył, że stanowczo potępia wszelkie formy dyskryminacji Żydów i antysemityzmu.
Share
d2wmon8

W wydanym komunikacie Stolica Apostolska zapewniła - w związku z niezadowoleniem wyrażonym przez niektóre grupy świata żydowskiego wobec nowej formuły modlitwy - że w żadnym razie nie oznacza to zamiaru zmiany stanowiska Kościoła katolickiego w stosunku do Żydów.

Przedmiotem sporu między Watykanem a środowiskami żydowskimi zarówno we Włoszech, jak i w innych częściach świata jest tekst modlitwy, znajdującej się w liturgii na Wielki Piątek w przywróconym w zeszłym roku przez Benedykta XVI tradycyjnym mszale trydenckim.

Na prośbę samego papieża z tekstu usunięto uważane przez Żydów za obraźliwe słowa "zaślepiony lud" oraz fragment o "wybawieniu z ciemności". Ponadto jest to od tej pory "modlitwa za Żydów", a nie o ich "nawrócenie".

d2wmon8

W dotychczasowej wersji budzący kontrowersje fragment modlitwy o "nawrócenie Żydów" brzmiał następująco: "wysłuchaj naszych modlitw za ten zaślepiony lud, aby wreszcie poznał światło prawdy, którym jest Chrystus, i został wybawiony z ciemności".

Nowa wersja w tłumaczeniu z języka łacińskiego jest następująca: "Módlmy się za Żydów. Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi".

Jednak strona żydowska oburzona jest tym, że w tekście pozostały słowa, sugerujące potrzebę nawrócenia Żydów.

W komunikacie, ogłoszonym przez watykańskie biuro prasowe, Stolica Apostolska oświadczyła, że pragnie potwierdzić, iż nowa formuła modlitwy "w żadnym razie nie zamierza wyrażać zmiany stosunku Kościoła katolickiego w stosunku do Żydów, wypracowanego począwszy od deklaracji "Nostra aetate".

d2wmon8

Watykan przypomniał, że ta deklaracja Soboru Watykańskiego II została nazwana przez Benedykta XVI podczas spotkania z naczelnymi rabinami Izraela "kamieniem milowym na drodze pojednania chrześcijan z narodem żydowskim".

Ponadto strona watykańska oświadczyła, że obecne "braterskie relacje" między katolikami a Żydami oparte są na zasadach "szacunku, dialogu, miłości i solidarności".

"Zgłębiając tajemnicę Kościoła 'Nostra aetate' przypomina o zupełnie wyjątkowej więzi, jaka łączy duchowo Lud Nowego Testamentu ze szczepem Abrahama i odrzuca wszelką postawę pogardy i dyskryminacji w stosunku do Żydów, potępiając stanowczo jakąkolwiek postać antysemityzmu" - podkreślono w komunikacie.

Na zakończenie Stolica Apostolska wyraziła nadzieję, że oświadczenie to "przyczyni się do wyjaśnienia nieporozumień" i ponowiła pragnienie, aby dalej - jak to ujęto - "rozwijał się postęp, odnotowany w tych latach we wzajemnym zrozumieniu i szacunku między Żydami i chrześcijanami". (ak)

Sylwia Wysocka

d2wmon8

Podziel się opinią

Share
d2wmon8
d2wmon8
Więcej tematów