Trwa ładowanie...
szkoła

Trzech maturzystów nie zostało wpuszczonych na egzamin

Ponad 460 tys. maturzystów z około 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych pisało obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego. Trzech uczniów z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej (Łódzkie) nie zostało wpuszczonych na egzamin. Rodzice skarżą się, że w szkole zaproponowano uczniom napisanie oświadczeń, w których mieli zadeklarować rezygnację ze zdawania matury w zamian za pozytywne oceny na zakończenie trzeciej klasy.

Share
Trzech maturzystów nie zostało wpuszczonych na egzamin
Źródło: PAP
dbmbbqc

Galeria

[

]( http://wiadomosci.wp.pl/matura-2007-6038644817355905g )[

]( http://wiadomosci.wp.pl/matura-2007-6038644817355905g )
Matura 2007

Pierwsza część egzaminu na poziomie podstawowym polegała na czytaniu tekstu ze zrozumieniem. Maturzyści analizowali fragment wykładu inauguracyjnego o obywatelstwie wygłoszonego przez prof. Barbarę Skargę. W części drugiej egzaminu odwołano się do kanonu literatury. Temat pierwszy dotyczył III części "Dziadów" Adama Mickiewicza i zawartej tam opowieści Żegoty o ziarnie. Wybierając drugi temat abiturienci musieli porównać kreacje literackie matek i relacje matek z dziećmi w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego i "Granicy" Zofii Nałkowskiej.

dbmbbqc

Ponad 10% maturzystów wybrało pisanie matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzyści analizowali fragment tekstu "Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie" Teresy Sasińskiej-Klas. Do wyboru mieli również dwa tematy wypracowań: "Dwa obrazy prowincji – porównaj sposoby ich kreacji w 'Pani Bovary' Gustawa Flauberta i 'Republice Marzeń' Brunona Schulza" oraz "Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego 'Dwanaście stacji'. W jaki sposób nawiązuje poeta do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza".

Nie zostali wpuszczeni na maturę

Prawdopodobnie trzech uczniów z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej (Łódzkie) nie zostało wpuszczonych na egzamin pisemny z języka polskiego - poinformowała dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Janina Skibicka.

Rodzice skarżą się, że w szkole zaproponowano uczniom napisanie oświadczeń, w których mieli zadeklarować rezygnację ze zdawania matury w zamian za pozytywne oceny na zakończenie trzeciej klasy - tłumaczyła Skibicka. Dodała, że uczniów do podpisania rezygnacji z matury "namawiać mieli nauczyciele".

Matura unieważniona z powodu telefonu komórkowego

W jednej z dolnośląskich szkół unieważniono egzamin maturalny, ponieważ jednej z osób zadzwonił telefon komórkowy - poinformował dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Wojciech Małecki.

dbmbbqc

Dyrektor nie chciał powiedzieć, o którą szkołę chodzi. Nie udzielił też informacji, czy telefon zadzwonił zdającemu, czy nauczycielowi. Jak zapewnił, wkrótce poda więcej szczegółów.

Godzinne opóźnienie w Płońsku

Matura z prawie godzinnym opóźnieniem rozpoczęła się w Zespole Szkół nr 2 w Płońsku. Dyrektorka nie powiadomiła, że dostała za mało arkuszy egzaminacyjnych. Skontaktowała się z centrum monitoringu (jednostką monitorującą dystrybucję arkuszy egzaminacyjnych) i tam otrzymała informację, że ma czekać

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Marek Legutko, powiedział, że zgodnie z przyjętymi zasadami arkusze mogą dotrzeć do szkół dopiero w dniu egzaminu, ale nie później niż przed godziną 8.00. Wyjaśnił, że szkoły muszą mieć czas, aby sprawdzić, czy dostały właściwe testy i we właściwej liczbie; w przypadku niezgodności jest jeszcze czas na uzupełnienie lub wymianę arkuszy.

Egzamin z polskiego można było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tym roku po raz pierwszy maturzyści zdają egzamin tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. W latach ubiegłych wszyscy musieli zdawać egzamin na poziomie podstawowym, dopiero potem chętni mogli przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

dbmbbqc

89% tegorocznych maturzystów zdecydowało się zdawać egzamin z polskiego na poziomie podstawowym; 11% wybrało poziom rozszerzony.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

W kolejnych dniach maturzyści będą musieli jeszcze przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech).

Z danych CKE wynika, że najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze są geografia, wiedza o społeczeństwie i biologia; tę pierwszą wybrał co trzeci abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie 3/4 przystępujących do egzaminu.

dbmbbqc

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez tamtejszych nauczycieli. W tym roku egzaminy ustne odbywać się będą równolegle do egzaminów pisemnych.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne są przeprowadzane i sprawdzane przez egzaminatorów z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Będą mieli oni w tym roku do sprawdzenia ponad 1,5 mln prac.

Niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat. Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.

dbmbbqc

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, ministra edukacji Romana Giertycha tegoroczni maturzyści są ostatnim rocznikiem, który może otrzymać świadectwo dojrzałości nawet, gdy nie zda jednego egzaminu. Od przyszłego roku szkolnego w miejsce tzw. amnestii maturalnej dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, będzie wprowadzony egzamin poprawkowy. Spowodowane jest to orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy rozporządzenia dotyczącego egzaminów dojrzałości wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją (w tym amnestia) są niezgodne z ustawą o systemie oświaty i z konstytucją.

Świadectwa dojrzałości maturzyści otrzymają 29 czerwca.

Obok tzw. nowych matur nadal przeprowadzane są "stare matury". Prawo do zdawania egzaminu dojrzałości według reguł sprzed lat mają osoby, które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową. Tegoroczni maturzyści, którzy 8 i 9 maja będą pisać "stare matury", to głównie absolwenci szkół dla dorosłych.

dbmbbqc

Podziel się opinią

Share
dbmbbqc
dbmbbqc
Więcej tematów