ycipk-14htex
Artykuł sponsorowany
fundusze europejskie

Śląskie – energię mamy z natury

Korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) jest mnóstwo. Po pierwsze – wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych. Po drugie – zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw tradycyjnych, a także mniejsza ilość odpadów. Roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kW zapobiega wprowadzeniu do atmosfery 250 ton dwutlenku węgla, 17,5 tony pyłu i żużlu, 2 ton dwutlenku siarki oraz 1,5 tony dwutlenku azotu. I po trzecie –najważniejsze – służy poprawie naszego zdrowia.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Śląskie – energię mamy z natury
(Materiały prasowe)
ycipk-14htex

„Mnogość korzyści coraz częściej przekonuje samorządy i przedsiębiorców do budowy lub przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Świadczą o tym również liczby. W poprzednich dwóch latach do Urzędu Marszałkowskiego trafiało w ramach tego naboru średnio 200 wniosków. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie” – mówi Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Czym są OZE?

Energia ze źródeł odnawialnych to energia cieplna lub elektryczna uzyskiwana z przetworzenia energii wiatru, wody, energii słonecznej (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne), ciepła z wnętrza ziemi (geotermalna) oraz spalania biomasy, do której zalicza się np. drewno odpadowe, odchody zwierząt, osady ściekowe, słomę i rośliny energetyczne.

ycipk-14htex

Kto może starać się o dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość́ udziałów lub akcji posiadają̨ jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
  • podmioty wykonujące działalność́ leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość́ prawną lub zdolność́ prawną,
  • szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co fundusze?

*Szansę na dofinansowanie mają projekty na budowę lub przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr. *

ycipk-14htex

Przewidywane jest wsparcie montażu każdej instalacji lub infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa lub modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej. Możliwa jest także budowa nowej infrastruktury oświetleniowej opartej o OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej, a także wsparcie projektów w formule „słonecznej gminy”. Inwestycje związane ze spalaniem biomasy muszą być́ zgodne z zapisami wojewódzkiego programu ochrony powietrza.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje dla Poddziałania 4.1.3. „Odnawialne źródła energii – konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można składać od 25 września 2017 r. do 26 marca 2018 r. O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek?

1) Bardzo dokładnie przeczytaj regulamin naboru. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki.
2) Upewnij się, czy kwalifikujesz się jako podmiot do dofinansowania – patrz akapit „Kto może starać się o dofinansowanie?”.
3) Dokładnie zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku i listą niezbędnych dokumentów.

ycipk-14htex

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości warto skorzystać z bogatej oferty wsparcia. Przykładowo, potencjał swojego pomysłu na projekt możesz skonsultować w sieci Punktów Informacyjnych, a informacji o ogłaszanych naborach i prawidłowej realizacji projektu zaczerpnąć „z pierwszej ręki” na szkoleniach i spotkaniach z ekspertami.

Pula środków naboru wynosi 75 892 498 zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej, wynoszącej maks. 85% wydatków kwalifikowalnych albo maks. 95% dla projektów rewitalizacyjnych lub realizowanych w formule grantowej, z możliwością wypłaty zaliczek.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zainteresowany/Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

ycipk-14htex

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/ — polub nas na Facebooku! Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Materiały prasowe
Podziel się
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Ważne
0
Smutne
0
Ciekawe
0
Irytujące
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-14htex

ycipk-14htex
ycipk-14htex