WP
IARZamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Sejm zlikwidował Wojskowe Służby Informacyjne

Sejm przyjął ustawę, która m.in. określa sposób likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. WSI przestaną istnieć 30 września. 1 października zaczną działać nowe służby - Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służba Wywiadu Wojskowego (SWW). Ustawami zajmie się teraz Senat.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sejm zlikwidował Wojskowe Służby Informacyjne
(PAP)
WP

Za przyjęciem ustawy głosowało 367 posłów, 45 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za proponowanymi zmianami głosowały wszystkie kluby, z wyjątkiem SLD.

Ustawa określa również zasady przyjmowania żołnierzy likwidowanych WSI do nowych służb. Powołuje komisję weryfikacyjną, która oceni oświadczenia składane przez żołnierzy WSI, chcących dalej pracować w SKW i SWW. Ustawa zmienia też inne przepisy wprowadzając w miejsce kompetencji zapisanych dla WSI możliwości działania nowych służb i ich funkcjonariuszy i żołnierzy.

Nowe służby będą cywilne, w skład sił zbrojnych będą mogły wejść w razie mobilizacji i wojny. Na ich czele będzie stał cywil. SWW i SKW będą podlegać ministrowi obrony. Funkcjonariuszy dotyczasowych WSI czeka weryfikacja przed specjalną komisją. Jeżeli przejdą ją pomyślnie, będą mogli pracować w nowych służbach.

WP

Sejm odrzucił wnioski mniejszości posłów SLD Janusza Zemke i Michała Tobera. Przewidywały one pozostawanie nowych służb w strukturze Sił Zbrojnych, kierowanie służbami przez zawodowych wojskowych oraz powołanie komisji odwoławczej dla żołnierzy WSI, którzy nie zostaną pozytywnie zakwalifikowani do nowych służb.

Posłowie przyjęli natomiast wniosek autorstwa Pawła Grasia (PO): Sejm zobowiązał komisję likwidującą WSI do przeprowadzenia inwentaryzacji środków z funduszu operacyjnego WSI oraz rejestrowanych i nierejestrowanych aktywów wojskowych służb. Sejm nie określił terminu w jakim inwentaryzacja ma zostać wykonana.

Szefów nowych służb, na wniosek ministra obrony narodowej, będzie powoływał i odwoływał premier, po zasięgnięciu opinii prezydenta, rządowego kolegium ds. służb specjalnych oraz sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Według ministra-koordynatora Służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna, w nowych służbach znajdzie zatrudnienie ok. 1200-1300 osób. WSI liczą ok. 1800 osób.

WP

Likwidacja WSI i powołanie nowych służb było jednym ze sztandarowych haseł wyborczych PiS. Wniesienie projektu ustawy do Sejmu opóźniło się z powodu konfliktu pomiędzy ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Zbigniewem Wassermannem a ministerstwem obrony narodowej. Ostatecznie projekt wniósł do Sejmu nie rząd, lecz prezydent.

Polub WP Wiadomości
WP
WP