Trwa ładowanie...

Raport PWC: Trójmiasto nie wykorzystuje swojego potencjału

Trójmiasto nie realizuje swoich możliwości - taki wniosek płynie z najnowszego "Raportu o polskich Metropoliach". Z przebadanych 12 największych polskich miast Trójmiasto zajmuje środkową pozycję.

Share
Raport PWC: Trójmiasto nie wykorzystuje swojego potencjału
Źródło: WP
d1g8z86

- Aglomeracja, która ma wszelkie podstawy by się zdecydowanie i korzystnie odróżniać od innych, w większości analizowanych w badaniu przypadków znajduje się blisko wartości przeciętnych dla 12 miast - czytamy w najnowszym "Raporcie o Metropoliach".

Jak wynika z raportu spośród 12 największych polskich metropolii, Trójmiasto lokuje się poniżej średniej w zakresie edukacji. Gdańsk, Gdynia oraz Sopot mają niższy od przeciętnej jest odsetek ludności z wyższym i średnim wykształceniem. Poprawę sytuacji utrudnia to, że o ile samorząd miejski ma istotne narzędzia wpływu na kształt i funkcjonowanie szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim, to w odniesieniu do szkolnictwa wyższego jest takich instrumentów w zasadzie pozbawiony. Równocześnie uwidacznia się to w poziomie czytelnictwa i abonamentów prasowych. Wydaje się, że jest to jeden z najpoważniejszych mankamentów, ponieważ to właśnie dobrze wykształcona kadra oraz zaplecze techniczno-badawcze decyduje o tym, gdzie pojawiają się innowacyjni pracodawcy nowych technologii.

d1g8z86

Zainteresowanie inwestorów związane jest również z warunkami przygotowanymi dla nich przez samorządowców. Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta z punktu widzenia firm krajowych jest bliska średniej. Miasta z Wybrzeża wyprzedzają tylko Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice oraz Kraków. Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca przewyższają średnią dla 12 miast o ok. 15 proc.

Jednocześnie raport wskazuje na niedomagania infrastrukturalne Trójmiasta. Słabością jest przede wszystkim transport publiczny, mocną stroną - dobrze rozwinięte tradycyjne i nowoczesne media, a także przyzwoitej jakości i poprawiające się zasoby mieszkaniowe. Analitycy wytykają samorządowcom brak koordynacji działań inwestycyjnych. Prowadzi to zmniejszenia efektywności podejmowanych dziań. Raport jako jeden z przykładów wskazuje problemy infrastruktury lotniczej.

Mieszkańcy Trójmiasta nie odczuwają strachu. Mimo relatywnie niskich nakładów na bezpieczeństwo publiczne w przeliczeniu na mieszkańca, stopień poczucia bezpieczeństwa obywateli wygląda zadowalająco. Opracowanie zostało przygotowane przez zespół analityków z firmy doradczej PWC.

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia? .

d1g8z86

Podziel się opinią

Share
d1g8z86
d1g8z86
Więcej tematów