Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji

29 kwietnia 2022 r. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew wygłosił ważne oświadczenia na dorocznej sesji Zgromadzenia Narodu Kazachstanu, w tym wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie proponowanych przez niego zmian w Konstytucji Kazachstanu.

 Źródło: materiały partnera
dy9rc13

Data nie została jeszcze ogłoszona, ale zgodnie z kazachstańskim ustawodawstwem referendum może się odbyć w ciągu trzech miesięcy po jego oficjalnym zatwierdzeniu przez Prezydenta.

Zmiany będą dotyczyć 33 artykułów Konstytucji, co stanowi ponad jedną trzecią Ustawy Zasadniczej kraju. Projekt ustawy o wprowadzeniu tych zmian trafił do Rady Konstytucyjnej, która wkrótce wyda swój werdykt.

Do szeregu istotnych zmian należy ograniczenie uprawnień Prezydenta, zwiększenie uprawnień Parlamentu, wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego proporcjonalno-większościowego, a także znacząca decentralizacja samorządu terytorialnego, wzmocnienie mechanizmów ochrony praw człowieka, w tym urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, utworzenie Trybunału Konstytucyjnego, do którego obywatele mogliby się ubiegać itp.

dy9rc13

"Zainicjowałem zmiany w Konstytucji, które mają charakter fundamentalny i radykalnie zmieniają ustrój polityczny kraju. Przechodzimy do nowego modelu państwa, nowego formatu interakcji między państwem a społeczeństwem. To jakościowe przejście można nazwać Drugą Republiką" – powiedział na sesji Zgromadzenia K. Tokajew.

W Kazachstanie ostatnie referendum odbyło się w 1995 roku, kiedy przyjęto obecną Konstytucję. Od tego czasu Konstytucja była czterokrotnie zmieniana. Jednak wszystkie te zmiany zostały dokonane drogą głosowania w Parlamencie. Opcja ta jest nadal dostępna i większość obserwatorów spodziewała się, że prezydent K. Tokajew wykorzysta ją w celu wykluczenia poważnego sprzeciwu wobec jego inicjatyw w legislaturze, zdominowanej przez wspierającą go partię "Amanat".

"Wierzę, że zmiana Konstytucji w głosowaniu powszechnym będzie wyraźną demonstracją woli ludzi. Referendum pozwoli każdemu obywatelowi wziąć bezpośredni udział w decydowaniu o losach kraju i wzmocni nasz kurs w kierunku wszechstronnej demokratyzacji i budowy Nowego Kazachstanu" – powiedział Kasym-Żomart Tokajew.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

K.Tokajew zapowiedział również zorganizowanie w ciągu miesiąca pierwszego spotkania nowej platformy dialogu – "Ułttyk Kurułtaj" (Zjazdu Narodowego), utworzenie której Prezydent zaproponował w swoim ostatnio wygłoszonym Orędziu do Narodu Kazachstanu (16 marca) na rzecz konsolidacji społeczeństwa w celu omówienia aktualnych zagadnień rozwoju kraju.

dy9rc13

Obecne posiedzenie Zgromadzenia odbyło się pod hasłem "Jedność narodu jest podstawą odnowionego Kazachstanu".

Według K. Tokajewa platforma Nowego Kazachstanu to także przeformatowanie systemu wartości indywidualnych i społecznych, w którym naród będzie silny przeciwko nepotyzmowi, paternalizmowi i korupcji.

"Niedopuszczalne jest zastępowanie wysokich wartości patriotyzmu niskim poczuciem wyższości etnicznej, a zamiast przyjaźni i jedności zasiewanie wzajemnej wrogości i języka wrogości" – powiedział, odnosząc się do wagi zasady "jedność Kazachstanu w różnorodności".

Głównym celem sesji jest określenie roli, jaką Zgromadzenie będzie odgrywać w zachodzących przemianach ustrojowych. W ciągu 30 lat Zgromadzenie udzieliło głosu ponad 130 mniejszościom etnicznym nazywającym Kazachstan swoim domem, a głosy te nabierają coraz większego znaczenia w nowych realiach politycznych, w obliczu których stoi kraj.

dy9rc13

K. Tokajew określił rolę Zgromadzenia jako "silne wsparcie instytucjonalne dla naszej polityki pokoju i harmonii". To są punkty orientacyjne dla Kazachstanu.

"Wyraźnie zdaliśmy sobie sprawę z ich znaczenia podczas styczniowych wydarzeń. Teraz tragiczne dni minęły. Z czasem zrozumiemy niebezpieczeństwo z którym wtedy się zetknęliśmy. W rzeczywistości możemy stracić naszą państwowość" – zaznaczył K. Tokajew, podkreślając, że ludzie powinni wyciągnąć wnioski ze styczniowej tragedii.

Komentując wypowiedź Prezydenta na swoim kanale Telegram, Sekretarz Stanu Kazachstanu Erłan Karin zauważył, że "po raz pierwszy reforma konstytucyjna zostanie przeprowadzona w bezpośrednim głosowaniu powszechnym, co podkreśli jej ogólnokrajowy charakter". Jego zdaniem, nadchodząca reforma konstytucyjna "optymalizuje równowagę relacji między gałęziami władzy" i otwiera drogę do rozszerzenia udziału narodu w rządzeniu krajem. "To jest systemowa transformacja modelu państwa. Dlatego potrzebne jest referendum dla ostatecznego odejścia od starego modelu i wznowienia systemu politycznego" – podsumował E. Karin.

Artykuł sponsorowany
dy9rc13

WP Wiadomości na:

dy9rc13
Więcej tematów