Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Papież Franciszek z wizytą w Kazachstanie. Jest oficjalne potwierdzenie

Papież Franciszek odwiedzi Kazachstan. Głowa Kościoła katolickiego weźmie udział w VII Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, odbywającym się 14-15 września w Nur-Sułtanie. Wizytę papież Franciszek potwierdził w rozmowie z prezydentem Tokajewem.

Share
 Źródło: materiały partnera
dl863pa
– Nie mogę się doczekać tak ważnego z punktu widzenia promowania dialogu międzyreligijnego wydarzenia. Kwestia jedności oraz budowania relacji między krajami jest kluczowa dla dzisiejszego świata – powiedział papież Franciszek prezydentowi Kasymowi-Żomartowi Tokajewowi.

Podczas spotkania przywódcy omówili perspektywy wzmocnienia współpracy Kazachstanu z Watykanem oraz kwestie promowania harmonii międzywyznaniowej i dialogu międzyreligijnego. Dużo uwagi poświęcili także agendzie nadchodzącego VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Prezydent Kazachstanu poinformował zwierzchnika Kościoła Katolickiego o kazachskim modelu harmonii i jedności międzywyznaniowej, a także o realizacji szeroko zakrojonych reform politycznych i gospodarczych.

W rozmowie papież podkreślił również wyjątkowe znaczenie osiągnięcia jedności i harmonii na świecie w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej.

– Widzimy jak różnorodny i zjednoczony jest Kazachstan, a to podstawa stabilności. Cieszymy się, że tak duże jest tu zrozumienie dla tych kwestii. Doceniam te wysiłki, Kazachstan może liczyć na moje wsparcie – zapewnia papież Franciszek.

W odpowiedzi prezydent Tokajew potwierdził silne zaangażowanie Kazachstanu w dalszy rozwój współpracy ze Stolicą Apostolską w sferze duchowej harmonii i wzajemnego szacunku.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Początki kongresu

Ostatnia wizyta zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego w Kazachstanie – Jana Pawła II – miała miejsce 21 lat temu - 22 września 2001 roku - , tuż po atakach na World Trade Center i przebiegała w atmosferze obaw o wybuch międzyreligijnej wojny. Pokazanie światu kultury tolerancji i wewnętrznego porozumienia w kazachskim społeczeństwie było więc niezwykle ważne. Wizyta ta odegrała też istotną rolę w zainicjowaniu w lutym 2003 roku Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, odbywającego się co trzy lata w Nur-Sułtanie. Inicjatywa spotkała się z uznaniem przywódców Stanów Zjednoczonych, Polski, Francji, Włoch, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Rosji i Niemiec.

dl863pa

I Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który miał miejsce we wrześniu 2003 roku, był wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy przy jednym stole zasiedli przedstawiciele całego religijnego świata. Jego celem było znalezienie wspólnych punktów odniesienia, stworzenie stałej międzynarodowej instytucji, zapewnienie dialogu religijnego oraz skoordynowane podejmowanie decyzji. I Zjazd zakończył się przyjęciem deklaracji, w której przywódcy duchowi zobowiązali się do wspólnych działaniach na rzecz zapewnienia harmonii i stabilności społeczeństw jako podstawy harmonijnego świata. To wtedy też zapadła decyzja o regularnym organizowaniu forum oraz utworzeniu stałego organu dialogu międzynarodowego i międzywyznaniowego – Sekretariatu Kongresu.

II Kongres miał miejsce we wrześniu 2006 roku w specjalnie wybudowanym na to wydarzenie Pałacu Pokoju i Pojednania. Tematami przewodnimi były: wolność i szacunek dla wyznawców innych religii oraz rola przywódców religijnych we wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. W dokumencie końcowym zadeklarowano wzmocnienie roli przywódców religii światowych i tradycyjnych w tworzeniu porządku globalnego. Uczestnicy II Kongresu przyjęli także wspólną deklarację wzywającą przedstawicieli wszystkich religii i grup etnicznych do zapobiegania konfliktom na tle różnic kulturowych i religijnych.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Rola religii w dzisiejszej rzeczywistości

Dyskusje podczas III Kongresu (w lipcu 2009 roku) toczyły się wokół roli przywódców religijnych w budowaniu świata tolerancji, szacunku i współpracy. Wtedy też po raz pierwszy zorganizowano Sesje Breakout. W dokumencie końcowym wezwano społeczność globalną do stałego wspierania i promowania wysiłków na rzecz ustanowienia owocnego dialogu międzyreligijnego. Przywódcy uczestniczący w wydarzeniu zaproponowali również powołanie Rady Przywódców Religijnych.

dl863pa

IV Kongres miał miejsce w maju 2012 roku. Hasło przewodnie to: "Pokój i harmonia wyborem ludzkości". Wydarzenie podkreślało, jak ważną rolę mają do odegrania przywódcy religijni we wzmacnianiu bezpieczeństwa ludzkości, poprawie dialogu i wzajemnego zrozumienia. Jedną z najważniejszych inicjatyw IV Kongresu było stworzenie G-Global, portalu poświęconego kształtowaniu i umacnianiu globalnej tolerancji oraz zaufania.

"Dialog przywódców religijnych i polityków na rzecz pokoju i rozwoju" to z kolei temat V Kongresu, który odbywał się w czerwcu 2015 roku. Jedna z ówczesnych deklaracji dotyczyła wzywania stron konfliktów zbrojnych do zaprzestania starć i wypracowania w drodze negocjacji porozumień o zaprzestaniu przemocy i ochronie ludności cywilnej.

W październiku 2018 roku, skupiając się na głównym temacie VI Kongresu pt. "Przywódcy religijni dla bezpieczniejszego świata", uczestnicy dyskutowali o zbliżeniu kultur i cywilizacji, mówili także o globalnym bezpieczeństwie oraz środkach zwalczania ekstremizmu i terroryzmu. W deklaracji końcowej podkreślono, że wszyscy przywódcy duchowi powinni apelować do światowej społeczności i przywódców państw o pokój i bezpieczeństwo. W celu wspólnej realizacji zgłoszonych inicjatyw delegaci wysunęli również propozycję powołania Centrum Rozwoju Dialogu Międzywyznaniowego i Międzycywilizacyjnego im. Nursułtana Nazarbajewa.

W 2021 r. na XIX Posiedzeniu Sekretariatu Zjazdu ustalono temat nadchodzącego VII Zjazdu - "Rola przywódców światowych i tradycyjnych wyznań w społeczno-duchowym rozwoju ludzkości w okresie po pandemii". VII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych odbędzie się 14-15 września w Nur-Sułtanie.

dl863pa

Udział Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przyjął zaproszenie Przewodniczącego Senatu Kazachstanu Maulena Aszymbajewa, który jednocześnie pełni funkcję Szefa Sekretariatu Zjazdu, oraz potwierdził swój udział w VII Zjeździe.

Abp S. Gądecki zauważył, że Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Nur-Sułtanie jest cenną inicjatywą, która stwarza doskonałą okazję dla przedstawicieli Kościoła katolickiego dla praktycznej realizacji jego nauczania na temat dialogu międzyreligijnego.

"Ufam, że spotkanie w Nur-Sułtanie stanie się doskonałą okazją do wzmocnienia dialogu międzykulturowego na rzecz pokoju w świecie oraz do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami religii światowych i tradycyjnych" – powiedział S. Gądecki.

Artykuł sponsorowany
dl863pa

WP Wiadomości na:

dl863pa
dl863pa
Więcej tematów