ycipk-3qtdm7
ycipk-3qtdm7

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

Siedziba Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Podziel się

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej istniało pod taką nazwą w latach 1987–1999, zostało jednak zlikwidowane 10 listopada 1999 roku (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wydanego 26 października 1999 roku), a jego zadania przejęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ycipk-3qtdm7

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – historia przemian

Do zadań pełnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej należały sprawy dotyczące zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i świadczeń. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przekształcono w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gdy na czele Rady Ministrów stał Jerzy Buzek. W urzędzie funkcjonowały wtedy dwa działy: zabezpieczenie społeczne i praca.

Rząd Leszka Millera połączył w 2003 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Gospodarki, tworząc w ten sposób Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Już rok później, w 2004, ministerstwo przeszło kolejną reformę pod rządem Marka Belki – zostało podzielone na dwa urzędy, z których jeden zajmował się gospodarką i praca, a drugi polityka społeczną.

Również ten podział nie utrzymał się długo, ponieważ rząd Kazimierza Marcinkiewicza doprowadził w 2005 roku do ponownego utworzenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ycipk-3qtdm7

Urząd ten zajmował się kwestiami pracy i zabezpieczeń społecznych, a w 2007 roku wykonywał też zadania związane z rodziną. Od 3 grudnia 2015 roku ministerstwo nosi nazwę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którą wprowadził rząd Beaty Szydło.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ministrowie

Pierwszym ministrem pracy i polityki socjalnej był Janusz Pawłowski, który pełnił tę funkcję od 24 października 1987 roku do 11 lutego 1988. Na tym stanowisku podwójnie znalazł się Jacek Kuroń. Między innymi objęli je też tacy politycy jak Michał Boni w 1991 roku, a między 26 października 1993 a 7 lutego 1996 roku Leszek Miller. Ostatnim ministrem w urzędzie w czasie, gdy nosił on nazwę Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, był Longin Komołowski (1997–1999).

Główna siedziba

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

Rok założenia

1987

Typ organizacji

Ministerstwo

Ważniejsi członkowie

Elżbieta Rafalska (od 16 listopada 2015 roku, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej)

Jacek Kuroń (1989–1990; 1992–1993, minister pracy i polityki socjalnej)

Joanna Kluzik-Rostkowska (2007, minister pracy i polityki społecznej)

Władysław Kosiniak-Kamysz (2011-2015, minister pracy i polityki społecznej)

ycipk-3qtdm7
ycipk-3qtdm7